You are here

Pozyskiwanie dotacji

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podlaskiego 1.2.2

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podlaskiego 1.2.2 to poddziałanie o nazwie “Bon na usługi badawcze”. Jest to projekt grantowy. Beneficjentami tego poddziałania są projekty funkcjonujące w regionie instytucje otoczenia biznesu, które zgodnie ze statutem nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw. Projekty takie mogą być dofinansowane maksymalnie w 85 %, natomiast ogólna pula funduszy przeznaczonych na ich dofinansowanie wynosi 10 000 000 PLN.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.1.1 POIR

Kolejne z poddziałań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój umożliwia uzyskanie dofinansowania projektów, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Beneficjentami tego programu są tylko duże przedsiębiorstwa.

Wnioski poddziałanie 1.5.2 RPO dla Województwa Wielkopolskiego

Wnioski z poddziałania 1.5.2 RPO dla Województwa Wielkopolskiego można zacząć już składać. Rozpoczął się nabór w ramach tego programu, tak więc byłoby dobrze dowiedzieć się więcej o tym programie oraz o tym co oferuje. Oto kilka wiadomości na ten temat..

Do kogo jest kierowany?
Beneficjenci to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które swoją działalność gospodarczą prowadzą na terenie województwa wielkopolskiego.

POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa to kolejny program z którego przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie w zakresie badań i rozwoju. Dotacja z tego programu umożliwia otrzymanie dofinansowania w zakresie prowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych. Oto kilka innych ważnych informacji o tym programie:

BENEFICJENCJI: jednostki nie posiadające statusu mikro, małego lub średnie przedsiębiorstwa czyli tylko duże przedsiębiorstwa.

4.1.4 Projekty aplikacyjne po inteligentny rozwój

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne PO Inteligentny Rozwój oferuje kolejne dotacje dla polskich przedsiębiorstw. Jak wiadomo program PO IR intensywnie wspiera zarówno innowacje jak i sektor badań i rozwoju. W ramach poddziałania 4.1.4 możliwa jest dotacja na realizację projektów, które obowiązkowo obejmują realizację eksperymentalnych prac rozwojowych, a także mogą dotyczyć badań przemysłowych.

Nabór wniosków z programu 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Nabór wniosków z programu 4.1.4 Projekty aplikacyjne już się rozpoczął. Informacja ta powinna być ważna dla wszystkich, którzy chcą się ubiegać o dofinansowanie na eksperymentalne prace rozwojowe. Ich realizacja jest warunkiem przyznania dofinansowania dla projektu z tego programu. Jednak z poddziałania można także otrzymać dotacje na realizację badań przemysłowych po warunkiem, że zostaną w projekcie uwzględnione eksperymentalne prace rozwojowe.

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne PO inteligentny rozwój

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne PO Inteligentny Rozwój skierowane jest do wszystkich konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych (których liczba członków nie przekracza 5, a przedsiębiorstwa stanowią 50% wszystkich uczestników).

Dotacja z tego poddziałania przeznaczona jest na realizację projektów, które obejmują realizację:
- badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
- eksperymentalnych prac rozwojowych.

Nabór wniosków w ramach poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne POIR

Nabór wniosków w ramach poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne POIR już trwa! Realizacja tego poddziałania to szansa dla przedsiębiorców na otrzymanie kolejnych dotacji. W przypadku tego działania dofinansowanie jest skierowana na realizację projektów, które obejmują prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo prowadzenia tylko eksperymentalnych prac rozwojowych.

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach ciągle jeszcze trwa. Nadal więc istnieje możliwość pozyskania dofinansowania projektu grantowego, mającego na celu dofinansowanie zakupu usług badawczych na rzecz MŚP w formie bonu lub voucheru na usługi badawcze.

Dotacja kierowana jest do funkcjonujących na terenie województwa Podkarpackiego instytucji otoczenia biznesu, które służą tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw.

Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw to poddziałanie 1.2.1 B pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Unia Europejska przeznaczyła na nie 55,5 mln złotych. Pieniądze te przeznaczone zostaną na kwestie takie jak:
- nowoczesna aparatura,
- sprzęt,
- nowe technologie,
- i inna niezbędna infrastruktura dla tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług.

Pages

Subscribe to RSS - Pozyskiwanie dotacji

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60