You are here

Pozyskiwanie dotacji

Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, POIR to program mający na celu udzielenie wsparcia na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniając się do unowocześnienia ich produktów (wyrobów i usług).

Poddziałanie 2.3.2 nabór wniosków

Poddziałanie 2.3.2 nabór wniosków powinno być interesujące dla przedsiębiorców chcących zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność swoich działalności. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, POIR to szansa dla mikro, małych i średnich beneficjentów, których firma zarejestrowana jest na terytorium Polski.

Pisanie wniosków o dofinansowanie POIR 2.3.2

Poddziałanie 2.3.2 POIR „Bony na innowacje” to program przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, których działalność gospodarcza zarejestrowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program ten ma wspomóc przedsiębiorców w nawiązywaniu współpracy z jednostkami naukowymi zajmującymi się badaniami w sektorze B+R.

Dofinansowanie projektów na poziomie prawie 4, 84 mln złotych przeznaczone jest dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie mazowieckim, w pozostałych województwach kwota dofinansowania wynosi około 41, 62 mln złotych.

Wnioski o dofinansowanie POIR 2.3.2

Wnioski o dofinansowanie POIR 2.3.2 „Bony na innowacje” mogą składać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza zarejestrowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje”, POIR przeznaczona jest na zakup usługi badawczo-rozwojowej, która polega na opracowaniu:
- nowego lub znacznie ulepszonego wyrobu, technologii produkcji, usługi,
- nowego projektu wzorniczego.

Dofinansowanie programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Dofinansowanie programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport pozwala otrzymać dofinansowanie na projekty, których celem jest promowanie eksportu. Uprawnionymi do składania wniosków w ramach ogłaszanego naboru są przedsiębiorcy funkcjonujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mogą oni otrzymać dofinansowanie aż 50% kosztów netto kwalifikowalnych.

Jak pozyskać dotację z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport?

Zastanawiasz się jak pozyskać dotację z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport? Najbezpieczniejszym sposobem jest skontaktowanie się z naszą firmą oraz podjęcie współpracy. Dzięki wieloletniej obecności na rynku udało nam się pozyskać doświadczenie, które pomaga nam szybko zdobyć dofinansowanie dla Klientów.

Wniosek o dotację unijną z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Wniosek o dotację unijną z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport mogą składać wszyscy, którzy chcą zrealizować projekt związany z promowaniem przedsięwzięć wydawniczych takich jak katalogi, informatory(branżowe i regionalne), foldery, obcojęzyczne wersje czasopism, publikacje książkowe oraz materiały promocyjne i informacyjne na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Pozyskiwanie dotacji unijnej w ramach programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Skuteczne i bezpieczne pozyskiwanie dotacji unijnej w ramach programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport pozwala na realizację projektu wydawniczego: katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Nabór wniosków program pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Nabór wniosków program pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mogą oni otrzymać dofinansowanie na przedsięwzięcia wydawnicze: katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów netto kwalifikowalnych.

Program pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Program pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport wspiera realizację projektów związanych z przedsięwzięciami wydawniczymi w zakresie katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Pages

Subscribe to RSS - Pozyskiwanie dotacji

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60