You are here

Pozyskiwanie dotacji

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

W ramach programu 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw dofinansowanie otrzymają projekty obejmujące zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Wnioski mogą składać mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych – mikro oraz mali przedsiębiorcy oraz 70% kosztów kwalifikowalnych – średni przedsiębiorcy.

2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

2.3.4 Ochrona własności przemysłowej to poddziałanie, które umożliwia pozyskanie środków potrzebnych do realizacji projektu związanego z uzyskaniem oraz realizację ochrony praw własności przemysłowej.
W naborze wniosków mogą wziąć udział mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy. Dla województwa budżet poddziałania wynosi 4 440 000,00 zł, a dla pozostałych województw 45 560 000,00 zł.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 2.3.4

Konkurs PO IR umożliwia pozyskiwanie dotacji z poddziałania 2.3.4. Nabór przeznaczony jest dla projektów których celem jest uzyskanie i realizacja ochrony praw własności przemysłowej. Kto może składać wnioski? Wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność w obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 2.3.4

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 2.3.4 przeznaczone jest dla beneficjentów z zakresu mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs dotyczy projektów związanych z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej oraz realizacją ochrony prawa własności przemysłowej.

Budżet konkursu wynosi:
- dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł
- dla tych zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.

Jak pozyskać dotację z poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej ?

Jak pozyskać dotację z poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej? Pytanie to jest bardzo popularne. Sama dotacje sprawia wrażenie bardzo dobrej okazji do pozyskania dodatkowych funduszy na rozwój. Jednak kiedy przychodzi czas, by ją pozyskać jest znacznie trudniej.

Jak pozyskać dotację z podziałania 1.1.2?

Być może wiele osób, które dowiedziały się o ogłoszeniu naboru wniosków z poddziałania 1.1.2 PO IR, zastanawia się jak pozyskać dotację z podziałania 1.1.2? Pozyskanie takiego dofinansowania nie jest wcale łatwe.

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej już się rozpoczął! Czeka więc kolejna szansa, na otrzymanie dużego wsparcia finansowego z programów unijnych. Jednak zanim wystąpi się o dotacje warto dokładnie zapoznać się z zasadami programu. Oto kilka podstawowych informacji o poddziałaniu 1.1.2 :

PEŁNA NAZWA: Poddziałanie 1.1.2 PO IR "Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej".

Nabór wniosków poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Nabór wniosków poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej już trwa! Dla wszystkich przedsiębiorców powinna być to doskonała wiadomość. Poddziałanie to umożliwia otrzymanie naprawdę dużego wsparcia w zakresie prowadzenia prac rozwojowych, a zwłaszcza w pracach związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Pierwsza oś priorytetowa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój to "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa". Natomiast działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oferuje dotacje dla przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wytwarzania instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej. Zadania te określane są dokładnie w dokumentacji dwóch poddziałań 1.1 PO IR.

1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej - tak właśnie brzmi jedno z podziałań PO IR. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oferuje dofinansowanie dla przedsiębiorstw, w zakresie wdrażania innowacji oraz prowadzenia badań i prac rozwojowych. Poddziałanie 1.1.2 to doskonały przykład tego, jak bardzo PO IR wspiera innowacje.

Pages

Subscribe to RSS - Pozyskiwanie dotacji

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60