You are here

Pozyskiwanie dotacji

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej to szansa dla wszystkich przedsiębiorstw z Polski, na otrzymanie dotacji w zakresie B+R. Celem poddziałania jest wsparcie firm w prowadzeniu prac rozwojowych, związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.2.3

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.2.3 z nami jest o wiele prostsze! Trwa konkurs o dotacje, dlatego najwyższy czas by złożyć wniosek. Rozsądni przedsiębiorcy wiedzą, że tylko gdy jest on profesjonalnie napisany, mają szansę na uzyskanie dotacji. W tym celu wystarczy zgłosić się do naszej firmy! Zajmujemy się pozyskiwaniem dotacji od bardzo dawna. Oferujemy usługę polegającą na napisaniu dla Ciebie wniosku o dofinansowanie.

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje to dla małopolskich przedsiębiorstw niepowtarzalna okazja, by skorzystać z środków unijnych na zakup innowacyjnych usług. Oferowane dofinansowanie z programu obejmuje tylko mikro, małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego.

Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Badania i innowacje w przedsiębiorstwach to cel dotacji udzielanej, w ramach realizacji podziałania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego. Dla przedsiębiorców jest to okazja, by otrzymać sporą dotację.

Aby móc skorzystać z dofinansowania trzeba być przedsiębiorstwem, należącym do sektora MŚP czyli posiadać status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Poza tym warunkiem beneficjenci muszą prowadzić swoją działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, co powinno być potwierdzone wpisem do właściwego rejestru.

Regionalny PO Województwa Małopolskiego

Regionalny PO Województwa Małopolskiego oferuje przedsiębiorcom z województwa małopolskiego dotacje na zakup usług, które mają służyć zakupowi:
usług badawczo-rozwojowych, polegających na opracowaniu nowych lub ulepszeniu produktów, usług, procesów produkcyjnych,
usług związanych z wzornictwem,
usług służących ochronie własności przemysłowej.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z Małopolski mogą się starać o dotację w wysokości nawet 90% kosztów kwalifikujących. Jednak wysokość dofinansowania jest zależna.

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje już trwa! Dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego to możliwość pozyskania dodatkowych środków, na realizację projektu zakładającego zakup usługi badawczo-rozwojowej i nie tylko.

Czego warto się dowiedzieć o programie?

Cel: Dofinansowanie zakupu usługi, polegającej na opracowaniu lub ulepszeniu produktu, usługi, procesu technologicznego czy usługi w zakresie wzornictwa lub ochrony własności przemysłowej.

Maksymalne dofinansowanie: 90% kosztów kwalifikujących.

Jak pozyskać dotację z poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje

Jak pozyskać dotację z poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje dla MŚP? Z pomocą czy samemu? Oto odpowiedź.

Pozyskanie dotacji unijnej nawet z Regionalnych Programów Operacyjnych nie jest łatwe. Sam przedsiębiorca na ogół nie jest w stanie samodzielnie sporządzić wniosku, a jeżeli nawet podjąłby się tego zadania, zajmie mu ono dużo czasu i będzie wymagało sporych nakładów pracy. Pozyskiwanie dotacji unijnych warto zostawić specjalistom.

Beneficjenci poddziałania 1.2.3

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.3 RPO Małopolskiego - "Bony na innowacje dla MŚP". Dla przedsiębiorstw z tego województwa to szansa pozyskania środków, które można przeznaczyć na zakup innowacyjnych usług.

Oto kilka podstawowych informacji o poddziałaniu 1.2.3 RPO Małopolskiego - "Bony na innowacje dla MŚP".

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego

Regionalny Program Operacyjny województwa małopolskiego oferuje przedsiębiorcom dotacje na zakup usług badawczo-rozwojowych, które umożliwią wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie.

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego daje możliwość otrzymanie dotacji na zakup:
usługi badawczo-rozwojowej, polegającej za opracowaniu nowego lub ulepszeniu produktu bądź usługi albo zmianę procesową.
usługi związanej z wzornictwem,
usługi dotyczącej ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego.

Dofinansowanie z działania 3.2

Dofinansowanie z działania 3.2 przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jego celem jest zwiększenie zastosowania innowacji w MŚP.

Działanie 3.2 dzieli się na:
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Pages

Subscribe to RSS - Pozyskiwanie dotacji

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60