You are here

Projekt 8.1

Po jakim okresie jest przyznawana zaliczka?

Wniosek o zaliczkę można wysłać jeszcze tego samego dnia kiedy podpisze się umowę o dofinansowanie z PARP. Wystarczy wejść na stronę PARP i wypełnić wniosek w generatorze wniosków o płatność. Ogólnie wnioski te są rozpatrywane szybko. Czas oczekiwania to ok. 30 dni. Również wysłany drogą elektroniczną wniosek należy wydrukować i wysłać do odpowiedniej jednostki RIF tak jak było to w przypadku wniosku aplikacyjnego.

W jakim czasie od zakończenia etapów prac nad projektem należy wystąpić o refundację kosztów?

Wniosek o płatność rozliczający wydatki poniesione w zakończonym etapie Projektu należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia etapu Projektu.Wzór takiego wniosku jest dostępny na stronie PARP http://www.parp.gov.pl/index/index/745.

Ile osób mogę zatrudnić do realizacji projektu?

Do realizacji projektu można zatrudnić dowolną liczbę osób. We wniosku podaje się ile osób będzie zatrudnionych na umowę o pracę i realizując projekt należy te miejsca pracy utrzymać. Mogą zmienić się pracownicy natomiast liczba etatów musi być zachowana.

Czy w koszty kwalifikowane można wliczyć jednorazowo amortyzację samochodu jako zakupionego środka trwałego?

Sam wydatek poniesiony na zakup środka trwałego można oczywiście wliczyć w koszty projektu, natomiast sama amortyzacja nie jest kosztem kwalifikowanym i nie podlega refundacji.

Ile wynosi okres realizacji projektu?

Okres realizacji projektu maksymalnie może wynieść 2 lata a minimalnie 2 miesiące.

Projekty 8.1

Pod pojęciem Projekty 8.1 będziemy rozumieć projekty realizowane w ramach Działania POIG 8.1 a więc polegające na świadczeniu e-usług. Dotacje w tej branży udzielane są mikro i małym przedsiębiorcom. Warunkiem uczestnictwa w tym konkursie jest prowadzenie działalności krócej niż 12 miesięcy i posiadanie siedziby firmy na terenie Polski. Projekty 8.1 są współfinansowane przez Unię Europejską a jednostką udzielającą wsparcia jest w tej kwesti Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Do niej kieruje się wszystkie wnioski.

Projekt 8.1

Czy aby dobrze napisać projekt 8.1, Wnioskodawca musi zapoznać się z setkami stron instrukcji i rozporządzeń? W wypadku, gdy chce tworzyć go sam, jest to jedyna droga, aby wniosek mógł uzyskać pozytywną ocenę. Jeżeli jednak codzienne obowiązki pochłaniają Państwu za dużo czasu, nie pozostawiając możliwości na zapoznawanie się z wytycznymi PARP, zapraszamy do skorzystania z pomocy naszych konsultantów.

8.1 Projekt

Jakie są kolejne kroki podczas składania wniosku o dofinansowanie? Składany w ramach Działania 8.1 projekt powinien w pierwszej kolejności zostać zarejestrowany na stronie internetowej PARP, w generatorze wniosków 8.1. Następnie po rejestracji takiego wniosku, na adres e-mail przesłany zostaje plik .pdf, zawierający gotową wersje wniosku, którą należy wydrukować, podpisać, a następnie dołączając dokument rejestrowy firmy, dostarczyć do siedziby odpowiedniego RIF.

Przykłady projektów POIG 8.1

Przykłady projektów POIG 8.1 są dostępne w sieci, między innymi na stronie internetowej PARP. Jednak są to tylko opisy wdrożonych już rozwiązań, które otrzymały wsparcie od Unii Europejskiej. Wnioskodawcy nie mają możliwości wglądu na przykład Wniosku i dokładnie opisane etapy tworzenia projektów. Chcąc zaczerpnąć informacje na ten temat, warto zgłosić się do jednej z firm doradczych, świadczących pomoc w sporządzaniu wniosków. Pracownicy takich firm dysponują odpowiednią wiedzą, która pomoże na każdym etapie tworzenia wniosków.

Program 8.1

Dotacje na innowacje? Polska staje się coraz bardziej rozwiniętym krajem, powoli goniąc zachód. Wiele usług, świadczonych na zachodzie za pośrednictwem Internetu, w Polsce wciąż świadczonych jest w sposób tradycyjny i wymaga bezpośredniego kontaktu osób. Warto obserwować zagraniczne, zachodnie trendy i wzorować się na nich. Program 8.1 PO IG służy ludziom, którzy obserwując nowe technologie chcą zainicjować proces ich rozpowszechniania również na terenie Polski.

Pages

Subscribe to RSS - Projekt 8.1

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60