You are here

Projekty unijne

Pozyskiwanie dotacji

Pozyskiwanie dotacji unijnych jest świetnym sposobem na otrzymanie bezzwrotnej pomocy na rozwój czy założenie firmy. Warto przyjrzeć się bliżej temu tematowi i poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie, gdyż może się ona przydać.

Pozyskiwanie dotacji może niejeden biznes "postawić na nogi" zapewniając środki na rozwój. Nie za każdym razem firma musi starać się o kredyt, by przez kolejne lata go spłacać i jeszcze na tym tracić. W pierwszej kolejności powinno się wziąć pod uwagę dotacje z Unii Europejskiej.

Dotacje unijne e-biznes

Dotacje unijne e-biznes to jedne z najbardziej popularnych form dofinansowań, o które ubiegają się przedsiębiorcy. Bez wątpienia przyczyniła się do tego cyfryzacja życia obywateli, którzy docenili wygodę funkcji, oferowanych przez Internet. Korporacje zakładane w sieci cieszą się coraz większą popularnością. Ponadto istnieje duże większe prawdopodobieństwo ich utrzymania się na rynku, ponieważ ogólnoświatowa sieć jaką jest Internet nie ogranicza się do rynków terytorialnych. Przedsiębiorcy mogą zatem docierać do nawet do najdalszych segmentów.

II oś priorytetowa POIR

Jednym z programów operacyjnych zaplanowanych w Polsce na lata 2014-2020 jest “Program Operacyjny Inteligentny Rozwój”. Ma on na celu wspieranie prowadzenia badań naukowych, rozwoju nowych, innowacyjnych technologii oraz działanie na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Realizowany jest w oparciu o pięć osi priorytetowych.

Dofinansowanie w ramach programu Kreatywna Europa

Kolejnym programem stworzonym przez Komisję Europejską w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 jest program Kreatywna Europa. Celem tego programu jest wsparcie sektora kultury, sektora kreatywnego, a także kina europejskiego. Można powiedzieć, że Kreatywna Europa jest kontynuacją programów unijnych KULTURA, MEDIA i MEDIA Mundus, które w perspektywie 2007 – 2013 zajmowały się wsparciem międzynarodowych projektów kulturalnych i filmowych. Dofinansowanie w ramach programu Kreatywna Europa sięgać będzie 1, 8 mld euro.

Kreatywna Europa 2014 - 2020

Kreatywna Europa 2014 – 2020 to program operacyjny realizowany podczas nowej perspektywy finansowej przez Komisje Europejską wspierający sektory kultury, filmu. Projekt w dużym stopniu jest kontynuacją programu działającego w latach 2007-2013 Kultura i MEDIA.

Program COSME

Program COSME należy do grupy programów realizowanych w latach 2014-2020. Kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, administracji publicznej i start-upów w celu podniesienia ich konkurencyjności.

Dofinansowanie w ramach COSME

COSME Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020.

Głównymi celami tego programu są:
- rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności tych z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP),
- krzewienie kultury przedsiębiorczości,
- tworzenie nowych miejsc pracy,
- zwiększenie dostępu do finansowania dla MŚP, dzięki instrumentom finansowym,
- wspieranie MŚP.

EaSI

EaSI to unijny program, za którego pośrednictwem podejmowane będą działania na rzecz innowacji społecznych, ale przede wszystkim zatrudniania. Realizowane będą one w ramach trzech osi priorytetowych:

1. PROGRES
Ma zapewnić wprowadzenie ulepszeń w kwestiach polityki społecznej i zatrudniania poprzez walkę z bezrobociem, poprawę warunków pracy, czy organizowanie opieki społecznej.

2. EURES
Głównym calem działań w tej osi ma być podniesienie poziomu mobilności pracowników w krajach Unii Europejskiej.

Dofinansowanie na ogrzewanie ekologiczne Kraków

Rozwój technologiczny bezpośrednio wpływa na degradację środowiska naturalnego. Z tego powodu wiele samorządów, w tym władze Krakowa, zdecydowało się udzielić dofinansowania wynoszącego nawet 100% inwestycji jednostkom, które pragną zamienić tradycyjny sposób ogrzewania, na nowe ekologiczne źródła energii. Dofinansowanie na ogrzewanie środowiskowe Kraków to próbą wpłynięcia na zmniejszenie się tak uciążliwego dla mieszkańców smogu.
Z podobna inicjatywą wyszła również Unia Europejska, która zaoferowała tak zwaną “dotację na piec”.

Pozyskanie środków unijnych

Jedną z możliwości na rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa lub założenie nowego jest pozyskanie środków unijnych. Wielu przedsiębiorców obawia się jednak procesu pozyskiwania dotacji, dlatego też rezygnuje z tego pomysłu.

Jest to jednak błędny sposób myślenia, gdyż przebieg starań o dofinansowanie nie jest tak trudny jak mogłoby się wydawać. Duże znaczenie odgrywa tu idea. Jeżeli w pomysłowy sposób stworzymy biznesplan i uda nam się nim zainteresować i przekonać komisję, wówczas dotację mamy w kieszeni.

Pages

Subscribe to RSS - Projekty unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60