You are here

Projekty unijne

Jak zdobyć dotację na start

Zważając na możliwości, z których mogą obecnie korzystać obywatele, wiele młodych osób decyduje się na prowadzenie własnej działalności. Zastanawiają się więc oni jak zdobyć dotację na start.

Pisanie wniosków o dotację POIR olsztyn

POIR jest jednym z wielu programów operacyjnych jakie na lata 2014-2020 przygotowała Unia Europejska. Jego głównym celem jest podniesienie poziomu i konkurencyjności polskiej gospodarki. Mogą z niego korzystać zarówno małe jak i duże przedsiębiorstwa, jednostki badawcze i naukowe oraz uczelnie.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” to Poddziałanie 1.1.1 działające w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR) będące częścią perspektywy finansowej 2014-2020. Celem tego poddziałania jest doprowadzenie do rozwoju rynku krajowego, a w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które dominują w obecnych transakcjach.

Jak pozyskać dofinansowanie na innowacje?

Dotacje na innowacje finansowane są przez Unię Europejską w ramach POIR dla Poddziałania 1.1.1 programu „Badania Przemysłowe i Prace Rozwojowe Realizowane przez Przedsiębiorstwa” oraz dla programu „Horyzont 2020”. Oba sposoby wsparcia dotyczą mikro małych i średnich przedsiębiorstw, które dążą do rozwoju swojej działalności poprzez zwiększenie innowacyjnego działania i racjonalnego myślenia w dążeniu do osiągnięcia rynku i zdobycia konkurencyjnej pozycji.

Dofinansowanie na innowacje 2015

Pozyskanie dofinansowania na innowacje 2015 możliwe jest dzięki wielu projektom. Należy szczególnie zwrócić uwagę na projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 oraz unijny program Horyzont 2020. Nie da się ukryć, że w ciągu ostatnich kilku lat Unia bardzo angażuje się w rozwijanie i pobudzanie innowacyjnej gospodarki. Oferuje ona środki o znacznej wysokości, które mają na celu pomóc przedsiębiorcom w unowocześnieniu własnego biznesu.

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw ma na celu wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa. Dotacje w tej kwestii przeznaczone są zarówno dla małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw, co nie oznacza, że jeden z konkursów w ramach tego działanie nie może być zorganizowany np. tylko dla małych firm.
Warunkiem jest wpisanie danego projektu w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację.

Dofinansowanie z programu NCBiR

Trwa nabór wniosków do konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój. Należy składać je do 31.12.2015 r. Konkurs kierowany jest głównie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw stawiających przede wszystkim na innowacyjność oraz prace związane z rozwojem własnego przedsiębiorstwa.

Projekt horyzont 2020

Projekt horyzont 2020 to tytuł programu finansowanego ze środków unijnych. Jego głównym zadaniem jest stworzenie spójnego systemu finansowania badań naukowych i innowacji. Nie da się ukryć, że jest on dużą szansą na rozwój polskiej innowacji, której daleko do innych krajów europejskich. Otrzymane dofinansowanie miałoby obowiązywać przez cały proces realizacji projektu, któremu przyznano dotację na podstawie udziału w konkursie. Począwszy od koncepcji naukowej, poprzez szereg badań, aż po wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania, produktu na rynek.

Doryzont 2020 priorytety

Program „Horyzont 2020” jest największym programem przeznaczonym na finansowanie badań naukowych i innowacji. Jego budżet na lata 2014 – 2020 to blisko 80 mld EURO. Ma przyczynić się do polepszenia stosunków życia społecznego i wzrostu gospodarczego powodując nowe miejsca pracy, a zarazem usprawnić prowadzoną przez małe i średnie przedsiębiorstwa działalność gospodarczą.

Dofinansowania na innowacyjne pomysły

Główny celem jaki Unia Europejska wyznaczyła sobie na lata 2014-2020 jest zwiększenie poziomu innowacyjności, a także zniwelowanie pogłębiających się z tego tytułu różnic pomiędzy poszczególnymi państwami Unii Europejskiej. Z tego powodu obecnie zaproponowane programy opierają się głównie na wspieraniu badań stosowanych i prac B+R. Dodatkowo olbrzymią rolę odegrają dofinansowania na innowacyjne pomysły, które mają przyczynić się do pobudzenia innowacyjności na polskim rynku.

Pages

Subscribe to RSS - Projekty unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60