You are here

Projekty unijne

Wnioski o dofinansowanie na innowacje

W celu otrzymania dofinansowania na innowacje warto złożyć wniosek do unijnego projektu Horyzont 2020.

By złożyć taki wniosek trzeba najpierw znaleźć konkurs (“call”), następnie zapoznać się z terminami otwarcia i zamknięcia (“data publikacji/ogłoszenia i data zamknięcia- deadline”). Kolejnym i najważniejszym krokiem jest zebranie kompletnej dokumentacji. Należy pamiętać, że dokumenty konkursowe możemy podzielić na te ogólne - np. Work Programme i te obejmując konkretne obszary- topics.

Dotacja z programu Horyzont 2020

Horyzont 2020 to jeden z największych programów operacyjnych na rzecz badań naukowych i technologii. Unia Europejska przeznaczyła na niego fundusz wynoszący niemalże osiemdziesiąt miliardów euro.

Dotacja z programu Horyzont 2020 przeznaczona jest dla:
- naukowców, zespołów i jednostek badawczych,
- instytucji z sektora nauki i przemysłu,
- podmiotów prywatnych i publicznych,
- mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,
- podmiotów posiadających osobowość prawną.

Wniosek o dofinansowanie Horyzont 2020

Konkursy w programie Horyzont 2020 są już otwarte!
Jest to największy w historii program mający na celu finansowanie badań naukowych innowacji w Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest stworzenie spójnego systemu finansowania inwestycji. Fundusze na tą kwestię osiągnęły zadziwiającą sumę 80 mld euro. Pieniądze te na pewno przyniosą ogromne korzyści. Polska jest krajem, który w przeciwieństwie do innych krajów Unii Europejskiej jest słabo rozwinięty technologicznie. Podwyższenie innowacji może temu zaradzić.

Nabór wniosków program 1.1.1 POIR

Jednym z konkursów, jakie ruszyły w ostatnim czasie jest nabór wniosków program 1.1.1 POIR przygotowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla firm działających na terenie Polski z uwzględnieniem mikro małych i średnich przedsiębiorstw.

Warunkami wzięcia udziału jest m.in. dobrze sporządzony wniosek i wpis do tak zwanej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji przedstawiający innowacyjne produkty i działania badawcze pozwalające na polepszenie sytuacji podmiotu gospodarczego poprzez zwiększenie jego efektywności i rozszerzenie rynków zbytu.

Pisanie wniosków do działania 1.1.1

POIR 1.1.1 to Program Operacyjny Inteligentny Rozwój z poddziałaniem 1.1.1 "Szybka ścieżka" - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Jest to także kontynuacja działania, realizowanego w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dotacje na prace rozwojowe

W latach 2014-2020 Unia Europejska szczególny nacisk postanowiła położyć na działania wpływające na wzrost innowacyjności w naszym kraju.
Ostatnie badania wykazały, że jej stopień w naszym państwie jest bardzo niewielki, a na skalę europejska zajmujemy niechlubne czwarte miejsce od końca. Za nami jest już tylko Bułgaria, Rumunia i Łotwa.
Z tego powodu zaoferowane zostały nam dotacje na prace rozwojowe.
Aby zrealizować cele sobie postawione UE opracowała Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Poddziałanie 1.1.1 badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Jaki jest cel?
Celem jest podniesie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

NCBR jest pierwsza instytucją publiczną w Polsce wprowadzającą rynkowy system wsparcia, który redukuje formalności do minimum i skraca czas wydania decyzji do 60 dni od złożenia dokumentów. W kwietniu 2014 r. ogłoszono pierwsze wyniki naboru na dofinansowanie projektów celowych. Dofinansowanie otrzymało 115 projektów (zakres wysokich i średnich technologii) - wyniosło ono 254 mln zł.

Dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

2 kwietnia 2015 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków do Działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorców”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” trwający od 4 maja do 31 grudnia 2015 roku.

Dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju działają w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój przeznaczone na lata 2014-2020.

POIR 2014 2020 - poddziałanie 1.1.1

POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) jest jednym z programów krajowych realizowanych w Polsce w latach 2014-2020. Jednym z jego poddziałań jest poddziałanie 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, czyli tzw. “szybka ścieżka”.

PO Inteligentny Rozwój - Projekty B+R

Jednym z krajowych programów operacyjnych realizowanych w Polsce na lata 2014-2020 jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Pages

Subscribe to RSS - Projekty unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60