You are here

Projekty unijne

Schemat 1.1 A2

Schemat 1.1 A2 Dolnośląskie zapewnia wsparcie inwestycji, które obejmują zakup ruchomych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz specjalistycznych szkoleń i usług doradczych ściśle związanych z realizacją. Inwestycje związane muszą być z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa czy też zmianą procesu produkcyjnego. Ze środków programu 1.1 A2 dla województwa dolnośląskiego nie mogą być wspierane projekty dotyczące turystyki.

1.1 A2 regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego RPO WD

Tylko do 16 września 2014 roku trwa nabór wniosków z działania 1.1 A2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego RPO WD. Dlatego warto się pospieszyć i już dziś zdecydować się na wzięcie udziału w tym programie.
A kto może otrzymać dofinansowanie?

RPO WD 2014-2020

RPO WD 2014-2020 to program, z którego można otrzymywać naprawdę duże dofinansowania. Aktualnie trwa nabór wniosków na działanie 1.1 A2 z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego. To z niego korzystać mogą małe, średnie oraz mikro przedsiębiorstwa. Muszą jednak spełniać kilka kryteriów. Przede wszystkim muszą to być firmy, które swoją działalność prowadzą już ponad 2 lata na terenie województwa, które jest objęte programem.

Działanie 1.1 A2

Do 16 września 2014 roku można składać wnioski o dofinansowanie na działanie 1.1 A2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego.

Projekt ten ma na celu przede wszystkim wsparcie innowacyjności w przedsiębiorstwach. Bo to właśnie małe, średnie oraz mikro przedsiębiorstwa są beneficjentami tego programu. Muszą jednak spełniać kilka kryteriów. Wymagane jest, aby były to firmy, które prowadzą działalność już ponad 2 lata w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

A na jakie działania można otrzymać dofinansowanie?

1.1 A2 RPO WD

Trwa nabór wniosków z działania 1.1 A2 RPO WD! Czasu nie pozostało wiele. Ostatnie wnioski przyjmowane są 16 września 2014 roku. Trzeba się więc bardzo szybko zdecydować i rozpocząć walkę o dotacje.

Z dotacji w ramach działania 1.1 A2 RPO WD mogą korzystać przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa, które na terenie województwa dolnośląskiego już ponad 2 lata prowadzą swoją działalność. To właśnie te podmioty przyczyniają się do rozwoju gospodarki i zwiększenia jej konkurencyjności.

Dofinansowanie na PO IR

Na lata 2014 - 2020 Unia Europejska przygotowała liczne dotacje, wśród których pojawi się dofinansowanie na PO IR. Przez wielu uważany jest on za najbardziej ambitny program operacyjny. Warto więc z niego skorzystać.

Wnioski o dofinansowanie z konkursu RPOWM/1.5/1/2014

Uwaga! Od 31 lipca przyjmowane są wnioski o dofinansowanie z konkursu RPOWM/1.5/1/2014! Nabór trwa do 31 sierpnia, a więc czasu zostało niewiele.

Kto może starać się o dotacje w ramach tego działania? Do grupy beneficjentów należą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dlatego, jeśli jesteś właścicielem takiego podmiotu, łap okazję!

Konkurs RPOWM/1.5/1/2014 "rozwój przedsiębiorczości regionalnej"

Konkurs RPOWM/1.5/1/2014 "rozwój przedsiębiorczości regionalnej" to wielka szansa, która daje nowe perspektywy dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw w województwie mazowieckim. Właśnie tam bowiem 31 lipca ruszył nabór wniosków o dofinansowanie.
Środki, które uda się firmom pozyskać, będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje, na które, jak wynikło z badań- MSP nie mają wystarczająco dużo kapitałów własnych, a dzięki którym mogą się rozwijać.

EURES

EURES to jedna z osi priorytetowych programu EaSI (Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych), którego celem jest wsparcie zatrudnienia, polityki społecznej oraz mobilności pracowników na obszarze Unii Europejskiej. Program ten przede wszystkim ma zapewnić odpowiednią opiekę społeczną, przeciwdziałać ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, a także przyczyniać się do poprawy warunków pracy.

1.5 RPO WM 2014

Ruszył nabór wniosków o dotację w ramach programu 1.5 RPO WM 2014!

Pages

Subscribe to RSS - Projekty unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60