You are here

Projekty unijne

Działanie 1.5 RPO dla województwa mazowieckiego

Działanie 1.5 RPO dla województwa mazowieckiego zostało stworzone w celem zwiększenia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Są to bowiem podmioty, od których w dużym stopniu zależy poprawa spójności społecznej i gospodarczej na poziomie regionalnym oraz lokalnym.

Rozwój przedsiębiorczości RPO WM

Rozwój przedsiębiorczości RPO WM został ukierunkowany na podniesienie konkurencyjności wśród przedsiębiorstw poprzez wywiązanie się z inwestycji, które swoim zasięgiem obejmują środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których działaniem będzie:
- tworzenie nowych firm,
- ulepszanie istniejących firm,
- wprowadzenie nowych produktów,
- nabywanie środków trwałych od zlikwidowanych przedsiębiorstw.

RPO WM działanie 1.5 "rozwój przedsiębiorczości"

Co to jest RPO WM działanie 1.5 "rozwój przedsiębiorczości" i dlaczego zostało stworzone? Jest to główny instrument realizacji polityki rozwoju regionu, który przeznaczony został dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich konkurencyjności. Podmioty gospodarcze mają słabą konkurencyjność, dlatego potrzeba skupić działania na bezpośrednim wsparciu przedsiębiorczości.

Schemat 1.5 RPO WM

31 lipca - 31 sierpnia to termin, w którym trwa nabór wniosków na dofinansowanie dla przedsiębiorców w województwie mazowieckim. Poniżej przedstawiamy schemat 1.5 RPO WM.

  • Cel programu
  • Działanie ma na celu wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw oraz MSP przez dostosowanie ich do warunków rynkowych, zagwarantowanie dostępu do technologii, systemów certyfikacji i jakości. Zamierzeniem jest także rozwój przedsiębiorczości.

  • Beneficjenci programu
  • O dotacje ubiegać mogą się mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Działanie RPO WM 1.5

Działanie RPO WM 1.5 ma na celu wspierać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, prowadzące swoją działalność gospodarczą na terenie województwa Mazowieckiego.

Mogą one ubiegać się o dofinansowanie na realizację inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Dofinansowanie dla firm w województwie mazowieckim

Od 31 lipca 2014 roku ruszył nabór wniosków na dofinansowanie dla firm w województwie mazowieckim w ramach działania 1.5 RPO. Trwać on będzie do 31 sierpnia, dlatego jeśli chciałbyś sięgnąć po środki unijne, śpiesz się!

RPO 1.5 dla Województwa Mazowieckiego

RPO 1.5 dla Województwa Mazowieckiego to Regionalny Program Operacyjny dla tego województwa realizowany w ramach schematu 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”. Firma zgłaszająca swój wniosek musi działać na terenie województwa mazowieckiego, a realizacja projektu musi być przewidziana również na terenie tego województwa.

Beneficjenci działania 1.5 RPO WM

Jak wiadomo od 31 lipca do 31 sierpnia 2014 roku rusza nabór wniosków na dofinansowanie dla województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zastanawiający jest fakt, kto może skorzystać z wsparcia, tzn jacy są beneficjenci działania 1.5 RPO WM? Otóż do tego groma należą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Działanie 1.5 RPO

Działanie 1.5 RPO jest działaniem wobec województwa mazowieckiego, które ma na celu wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Dzięki czemu będzie możliwe osiągnięcie tego zamierzenia? Dzięki dostosowaniu wymienionych przedsiębiorstw do wymogów rynkowych, zwiększenia ich dostępu do nowych technologii, systemów certyfikacji oraz jakości.

Regulamin POIR

Czas, kiedy o dotacjach robi się coraz głośniej jest coraz bliżej... Jesteś przedsiębiorcą i interesuje Cię pozyskanie dotacji na własną działalność gospodarczą? Nie wiesz od czego zacząć, ale jak najprędzej chciałbyś znaleźć się w gronie beneficjentów programu unijnego np. POIR? Wiele osób starających się o dofinansowanie z Unii Europejskiej nie zdaje sobie sprawy z tego, że najważniejszą sprawą jest zapoznanie się z treścią i zasadami, które zawiera regulamin POIR.

Pages

Subscribe to RSS - Projekty unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60