You are here

Projekty unijne

Wsparcie z poddziałania 1.5.2

Wsparcie z poddziałania 1.5.2 skierowane jest do mikro, małych oraz średnich firm, które prowadzą swoją działalność gospodarczą na terenie Gmin, wchodzących w skład aglomeracji Wałbrzyskiej. O dotacje mogą postarać się także jednostki mające zamiar realizować projekt na tym obszarze.

Cel podziałania 1.5.1

Poddziałanie 1.5.1 skierowane jest dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego. Mogą być to także firmy, które mają zamiar zrealizować projekt w obszarze tego województwa.

Cel podziałania 1.5.1 to dofinansowanie projektów, które koncentrują się na innowacyjności produktowej(prowadzenie nowego towaru lub usługi lub ulepszenie istniejących) oraz procesowej (wdrożenie w przedsiębiorstwach nowych lub ulepszonych metod produkcji lub sposobów dostaw).

Nabór wniosków poddziałanie 2.3.4

Nabór wniosków poddziałanie 2.3.4 "Ochrona własności przemysłowej" trwa!

Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, POIR to program mający na celu udzielenie wsparcia na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniając się do unowocześnienia ich produktów (wyrobów i usług).

Poddziałanie 2.3.2 nabór wniosków

Poddziałanie 2.3.2 nabór wniosków powinno być interesujące dla przedsiębiorców chcących zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność swoich działalności. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, POIR to szansa dla mikro, małych i średnich beneficjentów, których firma zarejestrowana jest na terytorium Polski.

Pisanie wniosków o dofinansowanie POIR 2.3.2

Poddziałanie 2.3.2 POIR „Bony na innowacje” to program przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, których działalność gospodarcza zarejestrowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program ten ma wspomóc przedsiębiorców w nawiązywaniu współpracy z jednostkami naukowymi zajmującymi się badaniami w sektorze B+R.

Dofinansowanie projektów na poziomie prawie 4, 84 mln złotych przeznaczone jest dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie mazowieckim, w pozostałych województwach kwota dofinansowania wynosi około 41, 62 mln złotych.

Wnioski o dofinansowanie POIR 2.3.2

Wnioski o dofinansowanie POIR 2.3.2 „Bony na innowacje” mogą składać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza zarejestrowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje”, POIR przeznaczona jest na zakup usługi badawczo-rozwojowej, która polega na opracowaniu:
- nowego lub znacznie ulepszonego wyrobu, technologii produkcji, usługi,
- nowego projektu wzorniczego.

Jak pozyskać dotację z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport?

Zastanawiasz się jak pozyskać dotację z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport? Najbezpieczniejszym sposobem jest skontaktowanie się z naszą firmą oraz podjęcie współpracy. Dzięki wieloletniej obecności na rynku udało nam się pozyskać doświadczenie, które pomaga nam szybko zdobyć dofinansowanie dla Klientów.

Nabór wniosków w ramach programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Celem programu „Pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport” jest promowanie przedsięwzięć koncentrujących się na eksporcie. Wnioski mogą być składane przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pozyskiwanie dotacji unijnej w ramach programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Skuteczne i bezpieczne pozyskiwanie dotacji unijnej w ramach programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport pozwala na realizację projektu wydawniczego: katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Pages

Subscribe to RSS - Projekty unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60