You are here

Projekty unijne

Program POIR w Polsce

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 niektóre programy z poprzedniej perspektywy finansowej są kontynuowane jak na przykład PO Infrastruktura i Środowisko innych już nie ma np. PO Kapitał Ludzki. W nowej perspektywie finansowej jest 6 krajowych programów operacyjnych w tym wspomniany wcześniej PO Infrastruktura i Środowisko, a także PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza, Edukacja i Rozwój, PO Pomoc Techniczna, PO Polska Cyfrowa oraz PO Polska Wschodnia. Program POIR w Polsce ma właśnie za zadanie zwiększyć jej innowacyjność.

POIR 2014 - 2020

W nowej perspektywie finansowej spotykamy się z 6 krajowymi programami operacyjnymi oraz 16 regionalnymi programami operacyjnymi. Jeżeli chodzi o programy krajowe to w porównaniu z poprzednią perspektywą finansową możemy zobaczyć kilka istotnych zmian. Niektórych programów już nie ma, dodano kilka nowych, a niektóre zostały zastąpione przez inne.

Regulamin programu POIR

Jeśli zastanawiasz się, jak dołączyć do grona beneficjentów każdego z programów operacyjnych, to koniecznie powinieneś zapoznać się z założeniami, które przewiduje regulamin programu PO IR. Wiele osób chcąc założyć własną firmę nie wie, gdzie może ubiegać się o pomoc w pozyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej.

Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020

Nowa perspektywa finansowa przewiduje programy krajowe oraz regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020. Środki z funduszy Unii Europejskiej w tych latach przeznaczone zostaną przede wszystkim na rozwój innowacji i konkurencyjności w Polsce. Nad bezpieczeństwem, przestrzeganiem zasad i wdrożeniem odpowiedniego systemu wykorzystania środków pracuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Program Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 jest nowym europejskim programem, który będzie umożliwiał wdrażanie założeń „Unii Innowacji”, czyli jednej ze sztandarowych strategii „Europa 2020”. Głównym celem tego programu jest utrzymanie UE w światowej czołówce w kwestii konkurencyjności i innowacyjności, a także zrównoważonej gospodarki. Mając na uwadze założenia, jakie przewiduje Program Horyzont 2020, można domyślać się, że będzie on w dużym stopniu wpływał na zrównoważone i ekologiczne budownictwo.

Program Inteligentny Rozwój

Program Inteligentny Rozwój to jeden z 6 krajowych programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Zastępuje on występujący w latach 2007-2013 program innowacyjna gospodarka. PO IG bardzo zasłużył się polskim firmom i przedsiębiorstwom, jak również całej polskiej gospodarce. Środki przekazane zostały na rozwój innowacji i poprawę konkurencyjności Polski. Niestety nie przyniosło to zamierzonych efektów i na tle innych krajów Polska dalej wypada bardzo słabo jeżeli chodzi o innowacyjność. Jest to powód dla którego Program Inteligentny Rozwój zastąpił PO IG.

Perspektywa finansowa 2014 – 2020

Każdy z nas zauważa zmiany, jakie zachodzą w otaczającym nas świecie. Zmieniają się zasady, dotychczasowy ustrój społeczny. Postęp również widzimy w technologii, która jest ogniwem napędzającym wszystko. Coraz to nowszy sprzęt pomaga w stworzeniu wielu wynalazków, których głównym celem jest ułatwienie życia człowiekowi. Naukowcy, jak również inne osoby, bez których te przedsięwzięcia nie mogły by zostać zrealizowane potrzebują niezliczonych nakładów środków finansowych. By nasza gospodarka narodowa mogła się rozwijać a wraz z nią nasz kraj potrzebujemy pieniędzy. Tylko skąd je czerpać?

Nowa Perspektywa Finansowa

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, które miało miejsce w 2004 roku, zyskaliśmy wiele przywilejów, jakie posiadają inne państwa członkowskie. Jednym z priorytetowych zadań UE jest wspieranie państw, które nie mają możliwości rozwoju gospodarczego, co może być spowodowane brakiem środków finansowych. W tym celu do tych państw kierowane są różnego rodzaju pomoce, które mają taki rozwój umożliwić.

Wniosek POIR

Jak już wiadomo, Polska otrzymała od Unii Europejskiej środki finansowe na lata 2014-2020, które mają się przyczynić do jej rozwoju gospodarczego. Dotacje unijne kierowane są zarówno do przedsiębiorstw już istniejących na rynku, jak i dla firm, które dopiero są w początkowych fazach zakładania.

Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to jeden z sześciu programów, jakie zostały dla Polski opracowane na lata 2014-2020, czyli czas, kiedy do naszego kraju będą kierowane środki finansowe, mające na celu szybszy rozwój gospodarki. O powstałych programach można w ostatnim czasie bardzo dużo przeczytać i usłyszeć. Jednak nie wszędzie można dowiedzieć się o konkretach, które z pewnością interesują każdego odbiorcę.

Pages

Subscribe to RSS - Projekty unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60