You are here

Projekty unijne

Projekt POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to program w nowej perspektywie przewidzianej na lata 2014-2020. Projekt POIR zakłada w szczególności wzrost innowacyjności w naszym kraju. Ma się to stać za pomocą zwiększenia nakładów na Badania i Rozwój. Możemy powiedzieć, że jego poprzednik też miał za zadanie zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność, a jednak nie wiele z tego wyszło. Polska w Unijnym Rankingu Innowacyjności spadła z 5 na 4 miejsce od końca. Nie brzmi to dobrze. Jak więc projekt POIR ma to zmienić?

Projekty POIR

Projekty PO IR mają to do siebie, że mają wyznaczony cel, który muszą realizować. Wydaje mi się, że Programy Operacyjne opracowane dla Polski na lata 2014-2020 można uznać za pewnego rodzaju projekty PO IR. Mamy opracowane sześć programów, które dotyczą różnych dziedzin polskiej gospodarki.

Do programów tych zalicza się:

→ PO Infrastruktura i Środowisko,
→ PO Inteligentny Rozwój,
→ PO Wiedza, Edukacja i Rozwój,
→ PO Polska Wschodnia,
→ PO Polska Cyfrowa,
→ PO Pomoc Techniczna.

PARP POIR

Na samym początku należy napisać czym w ogóle jest PARP. Otóż jest to agencja rządowa, która podlega właściwemu Ministrowi ds. gospodarki.

Instytucja ta zajmuje się zarządzaniem funduszami, które pochodzą z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Pieniądze te są przeznaczane na wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.

Pisanie wniosków o dotację POIR Kraków

Pisanie wniosków o dotację POIR Kraków to jedna z wielu naszych specjalności, jakie oferujemy swoim Klientom, jeżeli chodzi o pozyskiwanie dotacji unijnych.
Dotacje unijne charakteryzują się tym, że ich otrzymanie jest często poprzedzone długotrwałymi i męczącymi działaniami, które również nie dają pewności na ich otrzymanie.

POIR 2014

Na temat gospodarki w Polsce, można byłoby pisać bardzo długo, jednak nie ma powodu, aby pogłębiać się w tej kwestii. Na pewno wielu ludzi stwierdzi, że własna firma w Polsce już na starcie jest przekreślona. Dlaczego? Wydaje mi się, że powodem tego jest pewna „etykietka”, która przyległa do naszego kraju. Dotyczy to głównie procedur związanych z zakładaniem firmy. Powszechnie przyjęło się, że założenie w Polsce własnego biznesu graniczy z cudem, a późniejsze jej rozkręcenie to nic innego jak męczarnia.

Dofinansowanie na POIR

Jak pomóc firmie, aby mogła zacząć prężnie się rozwijać ? Jak uzyskać dofinansowanie na POIR? Te i wiele innych informacji możesz zdobyć kontaktując się ze specjalistami w dziedzinie dotacji z Unii Europejskiej, która przygotowała na lata 2014-2020 dla Polski pieniądze. Unijne środki pieniężne mają za zadanie pomóc w rozwoju naszej krajowej gospodarki.

Beneficjenci POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój dotyczył będzie przede wszystkim wzrostu innowacyjności i konkurencyjności Polskich przedsiębiorstw na tle innych krajów. Przedsiębiorstwa to główni beneficjenci POIR, ale nie tylko oni mogą liczyć na wsparcie w ramach tego programu.

Ci którzy mogą liczyć na dotację z Funduszu Unijnego – beneficjenci POIR to między innymi:

Działanie POIR

Na czym polega działanie PO IR? Czego i kogo dotyczy? Otóż jest to ogólnie rzecz ujmując pomoc. Nasuwa się pytanie, jaka pomoc, od kogo i dla kogo. W tym przypadku sprawa dotyczy pomocy finansowej od Unii Europejskiej dla Polski. Działanie PO IR ma zapewnić szybszy rozwój gospodarczy w naszym kraju.

Dotacje 2014

Własna firma – czemu nie? Wydaje mi się, że prowadzenie własnej firmy, to cel każdej przedsiębiorczej osoby. Jednak do niedawna istniały bariery, które hamowały ten entuzjazm. Trudności w urzędach, skomplikowana dokumentacja, ale również brak środków finansowych, co stanowiło chyba największą przeszkodę.

Obecnie problemy te są likwidowane. Trudności w urzędach i wymagana dokumentacja zastępowane są elektronicznym sposobem zakładania firmy, a doskonałym sposobem na brak środków finansowych, okazują się dotacje 2014.

Inteligentny Rozwój 2014-2020

W ostatnim czasie jednym z bardzo popularnych tematów w naszym kraju jest inteligentny rozwój 2014-2020. Polega on na wsparciu Polski w dziedzinach edukacji, badań naukowych, czyli tzw. innowacji, a także społeczeństwa cyfrowego.

Środki finansowe przeznaczone na ten cel, będą pochodziły z funduszu Unii Europejskiej, który ma wspomagać kraje takie, jak Polska w rozwoju gospodarczym. Nie ma się co oszukiwać, nasz kraj potrzebuje takiego wsparcia. Inteligentny rozwój 2014-2020 przyniesie Polsce wiele korzyści i być może wyprowadzi na prostą.

Pages

Subscribe to RSS - Projekty unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60