You are here

Projekty unijne

Program pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Program pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport wspiera realizację projektów związanych z przedsięwzięciami wydawniczymi w zakresie katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport obejmuje dofinansowanie przedsięwzięć wydawniczych: katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Beneficjentami są przedsiębiorcy prowadzący firmy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów netto kwalifikowalnych.

Nabór wniosków z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Nabór wniosków z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport umożliwia pozyskanie dofinansowania nawet do 100 000 zł na realizację projektu. Celem programu jest promowanie przedsięwzięć wydawniczych.

Na co można pozyskać środki? Konkurs dofinansowuje przedsięwzięcia wydawnicze: katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Wniosek o dotację z poddziałania 2.3.4

Wniosek o dotację z poddziałania 2.3.4 mogą składać beneficjenci do których skierowany jest konkurs związany z uzyskaniem oraz realizacją ochrony praw własności przemysłowej. Do tego grona osób należą mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy prowadzący swoją firmę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Alokacja poddziałania kształtuje się na poziomie:
- 4 440 000,00 zł dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie mazowieckim;
- 45 560 000,00 zł. dla tych zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Pozyskiwanie dotacji w ramach poddziałania 2.3.4

Pozyskiwanie dotacji w ramach poddziałania 2.3.4 umożliwia Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. W ramach tego poddziałania o dofinansowanie mogą starać się beneficjenci tacy jak mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można pozyskać dotację?
Poddziałanie 2.3.4 wspiera projekty związane z prawem ochrony własności przemysłowej oraz realizacją ochrony prawa własności przemysłowej.

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

W ramach programu 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw dofinansowanie otrzymają projekty obejmujące zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Wnioski mogą składać mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych – mikro oraz mali przedsiębiorcy oraz 70% kosztów kwalifikowalnych – średni przedsiębiorcy.

2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

2.3.4 Ochrona własności przemysłowej to poddziałanie, które umożliwia pozyskanie środków potrzebnych do realizacji projektu związanego z uzyskaniem oraz realizację ochrony praw własności przemysłowej.
W naborze wniosków mogą wziąć udział mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy. Dla województwa budżet poddziałania wynosi 4 440 000,00 zł, a dla pozostałych województw 45 560 000,00 zł.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 2.3.4

Konkurs PO IR umożliwia pozyskiwanie dotacji z poddziałania 2.3.4. Nabór przeznaczony jest dla projektów których celem jest uzyskanie i realizacja ochrony praw własności przemysłowej. Kto może składać wnioski? Wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność w obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowanie z podziałania 2.3.4

Pod koniec 2015 roku rozpoczęły się nabory z wielu programów, również poddziałania 2.3.4 "Ochrona własności przemysłowej". Oto kilka przydatnych informacji o tym programie...

Jak pozyskać dotację z poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej ?

Jak pozyskać dotację z poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej? Pytanie to jest bardzo popularne. Sama dotacje sprawia wrażenie bardzo dobrej okazji do pozyskania dodatkowych funduszy na rozwój. Jednak kiedy przychodzi czas, by ją pozyskać jest znacznie trudniej.

Pages

Subscribe to RSS - Projekty unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60