You are here

Projekty unijne

Jak pozyskać dotację z podziałania 1.1.2?

Być może wiele osób, które dowiedziały się o ogłoszeniu naboru wniosków z poddziałania 1.1.2 PO IR, zastanawia się jak pozyskać dotację z podziałania 1.1.2? Pozyskanie takiego dofinansowania nie jest wcale łatwe.

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej już się rozpoczął! Czeka więc kolejna szansa, na otrzymanie dużego wsparcia finansowego z programów unijnych. Jednak zanim wystąpi się o dotacje warto dokładnie zapoznać się z zasadami programu. Oto kilka podstawowych informacji o poddziałaniu 1.1.2 :

PEŁNA NAZWA: Poddziałanie 1.1.2 PO IR "Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej".

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Pierwsza oś priorytetowa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój to "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa". Natomiast działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oferuje dotacje dla przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wytwarzania instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej. Zadania te określane są dokładnie w dokumentacji dwóch poddziałań 1.1 PO IR.

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej to szansa dla wszystkich przedsiębiorstw z Polski, na otrzymanie dotacji w zakresie B+R. Celem poddziałania jest wsparcie firm w prowadzeniu prac rozwojowych, związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.2.3

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.2.3 z nami jest o wiele prostsze! Trwa konkurs o dotacje, dlatego najwyższy czas by złożyć wniosek. Rozsądni przedsiębiorcy wiedzą, że tylko gdy jest on profesjonalnie napisany, mają szansę na uzyskanie dotacji. W tym celu wystarczy zgłosić się do naszej firmy! Zajmujemy się pozyskiwaniem dotacji od bardzo dawna. Oferujemy usługę polegającą na napisaniu dla Ciebie wniosku o dofinansowanie.

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje to dla małopolskich przedsiębiorstw niepowtarzalna okazja, by skorzystać z środków unijnych na zakup innowacyjnych usług. Oferowane dofinansowanie z programu obejmuje tylko mikro, małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego.

Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Badania i innowacje w przedsiębiorstwach to cel dotacji udzielanej, w ramach realizacji podziałania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego. Dla przedsiębiorców jest to okazja, by otrzymać sporą dotację.

Aby móc skorzystać z dofinansowania trzeba być przedsiębiorstwem, należącym do sektora MŚP czyli posiadać status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Poza tym warunkiem beneficjenci muszą prowadzić swoją działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, co powinno być potwierdzone wpisem do właściwego rejestru.

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje już trwa! Dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego to możliwość pozyskania dodatkowych środków, na realizację projektu zakładającego zakup usługi badawczo-rozwojowej i nie tylko.

Czego warto się dowiedzieć o programie?

Cel: Dofinansowanie zakupu usługi, polegającej na opracowaniu lub ulepszeniu produktu, usługi, procesu technologicznego czy usługi w zakresie wzornictwa lub ochrony własności przemysłowej.

Maksymalne dofinansowanie: 90% kosztów kwalifikujących.

Jak pozyskać dotację z poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje

Jak pozyskać dotację z poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje dla MŚP? Z pomocą czy samemu? Oto odpowiedź.

Pozyskanie dotacji unijnej nawet z Regionalnych Programów Operacyjnych nie jest łatwe. Sam przedsiębiorca na ogół nie jest w stanie samodzielnie sporządzić wniosku, a jeżeli nawet podjąłby się tego zadania, zajmie mu ono dużo czasu i będzie wymagało sporych nakładów pracy. Pozyskiwanie dotacji unijnych warto zostawić specjalistom.

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego

Regionalny Program Operacyjny województwa małopolskiego oferuje przedsiębiorcom dotacje na zakup usług badawczo-rozwojowych, które umożliwią wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie.

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego daje możliwość otrzymanie dotacji na zakup:
usługi badawczo-rozwojowej, polegającej za opracowaniu nowego lub ulepszeniu produktu bądź usługi albo zmianę procesową.
usługi związanej z wzornictwem,
usługi dotyczącej ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego.

Pages

Subscribe to RSS - Projekty unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60