You are here

Projekty unijne

Dofinansowanie z działania 3.2

Dofinansowanie z działania 3.2 przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jego celem jest zwiększenie zastosowania innowacji w MŚP.

Działanie 3.2 dzieli się na:
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Nabór wniosków w ramach działania 3.2

Wystartował nabór wniosków w ramach działania 3.2! To ten czas, kiedy Twój projekt otrzymuje ogromną szansę! Wystarczy złożyć wniosek o dofinansowanie Twojego projektu. Bardzo chętnie Cię wyręczymy, ponieważ wiemy, że profesjonalizm ma tutaj ogromne znaczenie. Od lat zajmujemy się pozyskiwaniem dotacji. Swoją skuteczność zawdzięczamy indywidualnemu traktowaniu każdego projektu, walczącego o wsparcie z Unii Europejskiej.

Wnioski działanie 3.2

Ruszył kolejny konkurs o dofinansowanie! Wnioski działanie 3.2 można już składać. Być może przyda Cie się pomocna dłoń profesjonalisty z naszego biura. Naszą specjalnością jest zdobywanie dotacji dla przedsiębiorców. Wiemy, jak wielkie znaczenie ma wniosek o dofinansowanie, dlatego chętnie wyręczymy Cię w tym zadaniu. Przedsiębiorcy bardzo często zwracają się do nas o pomoc, ponieważ wiedzą, że przyniesie to oczekiwane korzyści. Wynika to z naszego profesjonalizmu i wieloletniego doświadczenia.

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP zostało przygotowane dla inicjatywy finansowej na lata 2014-2020. Pochodzi ono z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Działanie 3.2 jako cel szczegółowy obrało sobie zwiększenie zastosowania innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Beneficjenci realizować będą mogli projekty typu: Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.
Działanie 3.2 Innowacje w MŚP podzielić możemy na następujące poddziałania:

Działanie 3.2

Działanie 3.2 nosi nazwę Innowację w MŚP i pochodzi z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Celem tego działania jest zwiększenie zastosowania innowacji w MŚP. Za ogłaszanie konkursów i pośredniczenie odpowiedzialna jest instytucja PARP. Działanie 3.2 podzielić możemy na:

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

POIR poddziałanie 2.3.2

POIR poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" umożliwia firmom, z sektora małych i średnich przedsiębiorstw uzyskać środki, na pokrycie części kosztów realizacji projektu, polegającego na zakupie innowacyjnej usługi.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się starać przedsiębiorcy z całej Polski, lecz muszą należeć do sektora MŚP (czyli być mikro, małymi lub średnimi firmami). Celem projektu jest wsparcie zakupu innowacyjnych usług. Mogą więc one dotyczyć opracowania lub znacznego ulepszenia wyrobu, usługi, technologii produkcji oraz nowego projektu wzorniczego.

Działanie 2.3

Działanie 2.3 PO IR "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom z całej Polski, otrzymać wsparcie w zakresie zakupu innowacyjnych usług.

Działanie 2.3, a dokładnie podziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" to szansa na otrzymanie dofinansowanie aż do 80% kosztów kwalifikujących. Wartość dotacji jest jednak uzależniona od statusu jednostki i specyfiki projektu.

Kto może pozyskać dofinansowanie z RPO poddziałanie 1.2.1

Czym jest poddziałanie 1.2.1?

Poddziałanie 1.2.1 jest Programem Operacyjnym mającym na celu wsparcie osób młodych pozostających bez pracy. Program ten wszedł w życie wraz z nową perspektywą finansową przeznaczoną na rok 2014 – 2020.

RPO poddziałanie 1.2.2

RPO poddziałanie 1.2.2 zajmie się realizacją projektów z województwa dolnośląskiego. Skierowane jest ono do małych i dużych przedsiębiorstw, które mają na celu realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, a także zakup wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej. Poddziałanie 1.2.2 jest ogromną szansą na sukces dla wielu firm. Aby nie zmarnować okazji, jaką dała Ci Unia Europejska, złóż wniosek o dofinansowanie! Konkurs o dotacje nie będzie trwał wiecznie, dlatego nie zwlekaj.

Beneficjenci działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Regionalne Programy Operacyjne województwa Podkarpackiego oferują środki, na dofinansowanie części kosztów zakupu usług od jednostek naukowych. Usługi te mogą polegać na doradztwie lub być usługami badawczo-rozwojowymi. Dotacja ta zawarta jest realizowana w zakresie działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje.

Pages

Subscribe to RSS - Projekty unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60