You are here

Projekty unijne

Pozyskiwanie dofinansowania z działania 1.2 RPO

Często słyszy się jako bardzo dotacje unijne pomagają firmom. Mimo to nie wszystkich udaje się przekonać, by skorzystali z tej szansy. Rozpoczynają się nabory wniosków konkursowych na nowe programu unijne. Szanse przed przedsiębiorcami się otwierają.

Przedsiębiorcy mogą starać dotacje z działania 1.2 RPO. Dlaczego warto rozpocząć pozyskiwanie dofinansowania z działania 1.2 RPO? Oto kilka powodów, które powinny przekonać potencjalnych beneficjentów.

Nabór wniosków w ramach działania 1.4

Nabór wniosków w ramach działania 1.4.1 "Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP - konkurs horyzontalny", realizowanego z Regionalnych Programów Operacyjnych umożliwia przedsiębiorcom z Dolnego Śląska otrzymać dotacje na opracowanie nowych modeli biznesowych, w celu zwiększenia eksportu oraz internacjonalizacji ich działalności.

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.5.2

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.5.2 "Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW" ruszył! Podziałanie 1.5.2 RPO to kolejna szansa dla polskich przedsiębiorstw. Tym razem fundusze unijne wspierą wdrażanie w firmach innowacyjności produktowej oraz procesowej.

Pozyskiwanie dotacji z działania 1.5

Pozyskiwanie dotacji z działania 1.5 "Rozwój produktów i usług w MŚP" jest jedną z usług, świadczonych przez naszą firmę. Uzyskanie dofinansowania jest trudne, dla osób które wcześniej tego nie robiły. Starając się o dotację, warto skorzystać z pomocy naszej firmy.

Kolejna perspektywa finansowania programów unijnych, otwiera kolejne możliwości dla przedsiębiorców. Jedną z nich jest podziałanie 1.5 "Rozwój produktów i usług w MŚP", które umożliwia wsparcie w zakresie wdrażania innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP.

Dotacje unijne z poddziałania 1.2.1

Podmioty działające na rynku Polskim w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej ubiegać mogą się o szereg dotacji, jedną z nich są dotacje unijne z poddziałania 1.2.1 mające na celu zwiększenie innowacyjności w przedsiębiorstwach głównie w zakresie prac rozwojowych i badawczych, czyli tak zwanych prac B+R.

Regionalny PO Województwa Dolnośląskiego

Regionalny PO Województwa Dolnośląskiego ma za zadanie realizować projekty, które w głównej mierze przyczynią się do rozwoju tego obszaru. W dużej mierze dofinansowywane będą projekty, które skupią się na inteligentny specjalizacjach wskazanych dla tego regionu.

Priorytet inwestycyjny 1.2

Priorytet inwestycyjny 1.2(PI 1B) realizuje w ramach II osi priorytetowej PO IR cel szczegółowy 2: Zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.
W ramach tego projektu realizowane będą takie projekty jak:
- Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
- Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii
- Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
- Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji

Konkurs horyzontalny 1.2.1

Konkurs horyzontalny 1.2.1 o nazwie "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" to kolejna z licznych możliwości otrzymania dotacji na badania i rozwój.

Konkurs ten wchodzi w skład:

I osi priorytetowej RPO woj. dolnośląskiego - "Przedsiębiorstwa i innowacje"
Działania 1.2 - „Innowacyjne przedsiębiorstwa”
Podziałania 1.2.1 - „Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny”
oraz schematu 1.2. B czyli "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw"

1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny

Podstawowe informacje o 1.2.1. innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny to:
- Projekty podlegające dofinansowaniu - to te obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.
- Beneficjentami tego konkursu mogą być - jednostki, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego lub podejmujące się projektu albo inwestycji na tym terenie.
- Środki przeznaczone na realizację konkursu wynoszą w sumie około 13 mln złotych.

Wnioski z poddziałania 1.2.1

Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wspiera projekty B+R. Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz prac rozwojowych związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Wnioski z poddziałania 1.2.1 mogą być składane przez takich beneficjentów jak:

Pages

Subscribe to RSS - Projekty unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60