You are here

Projekty unijne

Pisanie wniosków o dofinansowanie poddziałanie 1.2.1

Pisanie wniosków o dofinansowanie poddziałanie 1.2.1 to usługa którą stworzyliśmy dla podmiotów chcących pozyskać dofinansowanie, ale nie wiedzą jak się do tego zabrać. Z racji tego, że od wniosku zaczyna się cała droga po dofinansowanie, to wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie staramy się opracować wniosek, który będzie zgodny z kryteriami oceniania przez Komisje.

Zapraszamy do współpracy z naszymi specjalistami wszystkich, dla których pisanie wniosków o dofinansowanie poddziałanie 1.2.1 jest problemem.

Wnioski o dofinansowanie z poddziałania 1.2.1

Wnioski o dofinansowanie z poddziałania 1.2.1 powinny spełniać odpowiednie kryteria, które wyznaczone są dla każdego programu w ramach którego organizowany jest nabór. Nasza wiedza pozwala opracować wniosek, który nie zostanie odrzucony przez Komisję. W gronie ekspertów stworzymy wniosek, który będzie spełniać wszelkie warunki.

Chcesz mieć większe szanse na otrzymanie dofinansowania? Wnioski o dofinansowanie z poddziałania 1.2.1 opracowane przez naszych ekspertów zagwarantują Ci sukces! Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Nabór wniosków poddziałanie 1.2.2

Instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym województwa dolnośląskiego ogłosiła nabór wniosków, na realizację projektów z podziałania 1.2.2. Podziałanie to umożliwia zarówno dużym, jak i mniejszym firmą pozyskanie dotacji na realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, a także zakup wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej.

Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa to szansa dla przedsiębiorstw, które chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R. To podziałanie jest bowiem skierowane dla firm, które będą realizować projekty polegające na:
- prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym także eksperymentalnych prac rozwojowych),
- zakupie i dostosowywaniu do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (dotyczy to m. in. patentów, licencji, know-how).

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.2.2

Ubieganie się o dofinansowanie z podziałania 1.2.2 "Innowacyjne przedsiębiorstwa" jest możliwe dla tych beneficjentów, którzy nie zależnie od wielkości, podejmą się realizacji projektu lub inwestycji na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego .

W wielu innych programach realizowanych przez RPO, dotacje na innowacje mogą otrzymać głównie małe i średnie firmy. W przypadku tej dotacji jest możliwość otrzymanie dotacji także przez duże firmy.

Poddziałanie 1.2.2 nabór wniosków

Podziałanie 1.2.2 nosi nazwę Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i jak sama nazwa wskazuje ma na celu pomoc ludziom młodym znaleźć pracę.

Poddziałanie to skierowane jest do:
- publicznych służb zatrudnienia,
- Ochotniczych Hufców Pracy,
- agencji zatrudnienia,
- instytucji szkoleniowych,
- instytucji dialogu społecznego,
- instytucji partnerstwa lokalnego.

Szanse na dotację mają projekty koncentrujące się na aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych osób.

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.2

Ogłoszony został nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” , którego beneficjentami są instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dofinansowanie mają szanse otrzymać projekty wspierające aktywizację zawodową w szczególności ludzi młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy).

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Regionalne Programy Operacyjne intensywnie wspierają przedsiębiorstwa w zakresie innowacji czy internacjonalizacji. Obecnie na wsparcie mogą liczyć beneficjenci programów, realizowanych w województwie podkarpackim oraz dolnośląskim.

Projektami z których można otrzymać dotacje są gównie:
- działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, realizowane z środków RPO woj. dolnośląskiego,
- działanie 1.2 Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrażania, realizowane z funduszy RPO woj. podkarpackiego.

Napiszemy wniosek w ramach działania RPO 1.2

Wniosek aplikacyjny to podstawa ubiegania się o dotację unijną. Jednak sporządzenie go to spora trudność. Należy nie tylko zadbać o jego poprawność formalną czy rachunkową, lecz także o merytorykę, która sprawdzana jest podczas rozpatrywania wniosku.

Zanim znaczenie sporządzać się wniosek o dofinansowanie z UE, ważne jest by zapoznać się z szczegółowymi zasadami konkursu. To też trudność, gdyż wiele pojęć czy zasad jest skonstruowanych w mało jasny sposób. Pomoc fachowca w przygotowywaniu projektu oraz sporządzaniu wniosku jest potrzebna.

Pisanie wniosków do działania RPO 1.2

Trwa nabór wniosków konkursowych na działanie 1.2 RPO woj. Podkarpackiego. Jest to więc duża szansa dla przedsiębiorców z tego rejonu. Aby można z niej było skorzystać potrzebny jest dobrze sporządzony wniosek o dotacje, który zadecyduje o przyznaniu dofinansowania z UE.

Pisanie wniosków do działania PRO 1.2."Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia" to spore wyzwanie dla przedsiębiorców. Szkoda trudzić się z tym samemu. Warto zdecydować się z na pomoc ze strony naszych specjalistów.

Pages

Subscribe to RSS - Projekty unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60