You are here

Projekty unijne

1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw to kolejne realizowane działanie, z Regionalnych Programów Operacyjnych. W ramach realizacji tego podziałania przedsiębiorstwa, mogą starać się o dofinansowanie działań, takich jak:
tworzenie długoterminowych strategii biznesowych, mający na celu: tworzenie i rozwój strategii działań międzynarodowych, dostosowanie produktów lub usług do wymogów zagranicznych rynków, otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozwój kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami.

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.4.1

Odkąd rozpoczęła się nowa perspektywa finansowana Funduszy Unijnych, ubieganie się o dofinansowanie z podziałania 1.4.1 czy 1.2.1 bardzo wzrosła. Nowe środki i nowe programy unijne są kolejnym wsparcie dla krajów unijnych, w tym także dla Polski.

Wymienionym tutaj działaniem jest 1.4.1 RPO. Program ten ma za zadanie wspierać przedsiębiorstwa z sektora MŚP w internacjonalizacji oraz w zakresie rozwoju eksportu. W obecnym czasie wnioski o przyznanie tej dotacji, mogą składać beneficjenci z terenów Dolnego Śląska.

Napiszemy wniosek w ramach działania 1.4

Ruszył nabór wniosków konkursowych, w ramach realizacji podziałania 1.4 RPO województwa dolnośląskiego. Działanie to nosi nazwę "Internacjonalizacja przedsiębiorstw", a więc jak sama nazwa mówi wspiera przedsiębiorstwa z sektora MŚP, w tworzeniu nowych modeli biznesowych, które mogą pomóc w internacjonalizacji.

Na realizację działania 1.4 z Regionalnego Programu Operacyjnego jest przeznaczone około 19 milinów euro, co stanowi bardzo dużą pulę środków. Dotacje z działania 1.4 można wykorzystać w bardzo różny sposób, na przykład na otwieranie nowych kanałów biznesowych.

Regionalny PO Województwa Dolnośląskiego działanie 1.4

Regionalny PO Województwa Dolnośląskiego działanie 1.4 tak brzmi możliwość otrzymania dotacji na stworzenie nowych modeli biznesowych, umożliwiających pozyskanie nowych rynków. Internacjonalizacja firm oraz pomoc w rozwoju ich eksportu jest bardzo dużą szansą dla firm. Warto z niej skorzystać.

Pozyskaj dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. dolnośląskiego - napisz do nas lub zadzwoń.

Nabór wniosków z programu 1.4.1

Nabór wniosków z programu 1.4.1 PRO woj. dolnośląskiego, który wspiera internacjonalizację przedsiębiorstw i rozwój eksportu już trwa!

Dotacje na tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP, internacjonalizację przedsiębiorstw oraz rozwój eksportu to bardzo duże wsparcie dla firm. Nie od dziś wiadomo, że wzrost eksportu i pozyskiwanie nowych rynków zbytów to przepis na sukces w biznesie.

Dofinansowanie z RPO jest duże, a więc wiedząc jakie korzyści oferuje, koniecznie trzeba z niego skorzystać.

Działanie 1.4

Już rozpoczęło się działanie 1.4, realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego. Obejmuje ono wsparciem mikro, małych oraz średnich beneficjentów, prowadzących swoją działalność na terytorium Dolnego Śląska. Oferuje dotacje na działania wpierające internacjonalizację przedsiębiorstw oraz wspierające rozwój eksportu firm.

Wnioski działanie 1.5.2

Jeżeli jesteś zainteresowany tematem jakim są wnioski działanie 1.5.2 to z pewnością myślisz o pozyskaniu dofinansowania. Musisz jednak pamiętać o tym, że działanie to wspiera projekty mające na celu polepszenie innowacyjności produktowej oraz procesowej.

Jeśli chciałbyś zwiększyć swoje szanse na dofinansowanie to ważne jest to, aby Twój projekt dotyczył inteligentnych specjalizacji regionu oraz abyś miał większy niż wymagany minimalny kapitał własny.

Nabór wniosków w ramach działania 1.5.2

Nabór wniosków w ramach działania 1.5.2 został ogłoszony niedawno i skupia uwagę coraz to większego grona przedsiębiorców. Jest on skierowany do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców wspierających innowacyjność produktową i procesową.
Głównie działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z obszaru Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej lub zamierzających realizować projekt/inwestycję na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej określony w Strategii ZIT.

Napiszemy wniosek w ramach poddziałania 1.5

Dzięki temu, że od lat pomagamy przedsiębiorcom pozyskać dofinansowanie z UE, to napiszemy wniosek w ramach poddziałania 1.5 wszystkim, którzy pragną pozyskać środki unijne w ramach tego programu. Zdobyta przez lata wiedza pozwoli ocenić czy projekt ma jakiekolwiek szansę na pozyskanie funduszy.

W ramach tego poddziałania 1.5 wspierane będą projekty mające na celu zwiększenie innowacyjności produktowej oraz procesowej.

Chcesz mieć większe szanse na pozyskanie dotacji? Zapraszamy do kontaktu oraz podjęcia współpracy.

Pisanie wniosków do działania 1.5.1

Pisanie wniosków do działania 1.5.1 to jedna z naszych usług skierowana do osób marzących o realizacji pomysłu dzięki funduszom unijnym. Działanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP pozwala na pozyskanie dofinansowania np. na zakup środków trwałych, gruntów czy też modernizację nieruchomości.

Dofinansowanie obejmuje projekty o wartości do 100 tys. do 9 mln zł.

Pages

Subscribe to RSS - Projekty unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60