You are here

UE

Nabór wniosków z programu 1.1.1

W ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizowane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do podniesienia zdolności inwestycyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Już w kwietniu ruszy nabór wniosków z programu 1.1.1, dlatego osoby zainteresowane tymi dotacjami powinny już zacząć przygotowywać swój wniosek o dofinansowanie.

Jak to zrobić?

Działanie 1.1

Już niebawem ruszą nabory wniosków w ramach programów unijnych w nowej perspektywie finansowej opracowanej przez Komisję Europejską na lata 2014-2020. Jednym z nich jest działanie 1.1.

Subscribe to RSS - UE

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60