You are here

Unia Europejska

Dofinansowanie projektów podziałania 1.5.1

Dofinansowanie projektów podziałania 1.5.1 przeznaczone jest dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na terenie województwa dolnośląskiego oraz dla tych, którzy chcą wdrożyć swój projekt na terenie tego województwa.

Budżet poddziałania wynosi około 110 mln zł. Program dofinansowuje projekty wspierające innowacyjność produktową oraz innowacyjność procesową. Dofinansowanie będzie pokrywać koszty w wysokości od 35% do 45%.

Wniosek o dotację unijną z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Wniosek o dotację unijną z programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport mogą składać wszyscy, którzy chcą zrealizować projekt związany z promowaniem przedsięwzięć wydawniczych takich jak katalogi, informatory(branżowe i regionalne), foldery, obcojęzyczne wersje czasopism, publikacje książkowe oraz materiały promocyjne i informacyjne na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Wniosek o dotację z poddziałania 2.3.4

Wniosek o dotację z poddziałania 2.3.4 mogą składać beneficjenci do których skierowany jest konkurs związany z uzyskaniem oraz realizacją ochrony praw własności przemysłowej. Do tego grona osób należą mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy prowadzący swoją firmę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Alokacja poddziałania kształtuje się na poziomie:
- 4 440 000,00 zł dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie mazowieckim;
- 45 560 000,00 zł. dla tych zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Dofinansowanie z podziałania 1.1.2

Dofinansowanie z podziałania 1.1.2 PO IR stwarza możliwość uzyskania dodatkowych środków, na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. Do właśnie projekty, obejmujące ich realizację zostaną dofinansowane z środków podziałania 1.1.2 PO IR.

O dotacje z podziałania 1.1.2 "Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” mogą się ubiegać wszystkie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terenie Polski. Tak więc jeżeli jesteś mikro przedsiębiorcom czy prowadzić dużą firmę, możesz się starać dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Dofinansowanie działania 1.2

Działanie 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego realizowane będzie w latach 2014-2020. Wyróżniamy:

– Poddziałanie nr 1.2.1 – Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne
– Poddziałanie nr 1.2.2 – Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF

Beneficjentami tego działania są instytucje rynku pracy zgodnie z art.6. Dofinansowanie działania 1.2 to duża szansa dla wielu przedsiębiorstw. Wymagania jednak są duże i nie jest łatwo zdobyć dotacje unijną. Chyba, że skorzystasz z pomocy specjalistów.

Nabór wniosków poddziałanie 1.2.3

Wystartował nabór wniosków poddziałanie 1.2.3. Jeśli uważasz, że Twój projekt zasługuje na dotacje unijną w ramach tego poddziałania, złóż wniosek! Chętnie napiszemy go za Ciebie, ponieważ wiemy, że wniosek napisany przez specjalistów z dziedziny dotacji unijnych ma zdecydowanie realniejszą szansę na zdobycie dofinansowania. W tej kwestii jesteśmy niezastąpieni!

Co powinniśmy wiedzieć o poddziałaniu 1.2.3?

Wnioski działanie 1.4.1

"Wnioski działanie 1.4.1" to dobry przykład tego, jak duże jest zainteresowanie programami unijnymi. Jest to bowiem jedno z najpopularniej wpisywanych haseł w wyszukiwarkę z tego zakresu.

Wnioski o dofinansowanie z działania 1.4.1. Można składać jeszcze przez kilka dni, dlatego chętni do realizacji programu z tego zakresu powinni się pośpieszyć. Warto już dziś zainteresować się programem, wspierającym internacjonalizację i eksport (1.4 RPO woj. dolnośląskiego) i skontaktować się z naszą firmą, by móc jak najszybciej sporządzić wniosek o dofinansowanie z tego podziałania.

Innowacyjne przedsiębiorstwa 1.2.1

Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie wdrażania innowacji czy tworzenia infrastruktury badawczo-rozwojowej jest duże. Na ogół działania te kojarzone są z programem Inteligentny Rozwój. Innowacje w przedsiębiorstwach to również cel Regionalnych Programów Operacyjnych. Doskonałym przykładem tego jest realizacja następujących projektów, z funduszy RPO woj. dolnośląskiego w ramach działania Innowacyjne przedsiębiorstwa 1.2. :

1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny

Podstawowe informacje o 1.2.1. innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny to:
- Projekty podlegające dofinansowaniu - to te obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.
- Beneficjentami tego konkursu mogą być - jednostki, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego lub podejmujące się projektu albo inwestycji na tym terenie.
- Środki przeznaczone na realizację konkursu wynoszą w sumie około 13 mln złotych.

Pisanie wniosków do poddziałania 1.2.1

Poddziałanie 1.2.1 skierowane jest dla podmiotów, których projekty wspierają badania B+R. Na dofinansowanie mogą liczyć przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Wszystkim, którzy chcą pozyskać dotacje w ramach tego działania oferujemy pisanie wniosków do poddziałania 1.2.1. Nasza pomoc zminimalizuje w zupełności możliwość wystąpienia błędów, a zmaksymalizuje szansę na dotacje z UE. Napisz do nas lub zadzwoń. Poznaj naszą ofertę. Zdecyduj się na współpracę ze specjalistami.

Pages

Subscribe to RSS - Unia Europejska

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60