You are here

Unia Europejska

Jak zdobyć dotację dla firm

Jednym z częstych pytań jakie zadają sobie inwestorzy jest “Jak zdobyć dotację dla firm?“. Należy jak najszybciej pozyskać na nie odpowiedź, gdyż lata 2014-2020 obfitują w wiele różnego rodzaju pomocy finansowych.

Pierwszym krokiem, jaki należy uczynić jest zapoznanie się z listą konkursów realizowanych w ramach danego programu. Po zapoznaniu się z jego wytycznymi konieczne jest sporządzenie odpowiedniego biznesplanu oraz napisanie właściwego wniosku dotacyjnego, który zainteresuje komisję. Po jego terminowym złożeniu należy oczekiwać wyników jego rozpatrzenia.

Dotacja unijna dla nowych firm

W Polsce dostrzec można coraz większą ilość powstających firm i korporacji. Część z nich radzi sobie finansowo, jednak wiele jest takich, które na dalszy rozwój potrzebują pieniędzy.

Dlatego Unia Europejska przewidziała dofinansowania dla firm. Organizowanych jest bardzo dużo programów operacyjnych, które kierowane są do przedsiębiorców i mogą wesprzeć ich działalności pod różnymi aspektami. Inwestorzy mogą za zdobyte pieniądze zakupić niezbędny sprzęt i licencje, zainwestować w wykorzystanie nowoczesnych technologii czy wiele innych.

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstwa

Mikroprzedsiębiorcy stanowią znaczą część podmiotów gospodarczych, które w Polsce prowadzą aktywną działalność na rynku gospodarczym. Bardzo często borykają się z problemem pozyskania finansowania z uwagi na niewielkie rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej. Dotacje dla mikroprzedsiębiorstwa stanowią ogromną szansę, którą mali przedsiębiorcy mogą wykorzystać.

Dofinansowanie inteligentny rozwój

Z wejściem do Unii Europejskiej w Polsce wiele się zmieniło. Każdy kto chciałby uzyskać pomoc materialną na założenie przedsiębiorstwa lub po prostu unowocześnienie może to zrobić w ramach dotacji unijnych. Program na lata 2014-2020 jest rozszerzeniem programu na lata 2007-2013. Istnieją różne formy dofinansowania, różnego typu dotacje. Tym razem zajmiemy się dofinansowaniem w ramach dotacji Inteligentny Rozwój.

Ile kosztuje napisanie wniosku o dofinansowanie

Napisanie wniosku o dotacje to nie lada wyzwanie. Dokument ten musi być bezbłędny i musi przekonać komisję, że przyznane nam środki spożytkowane zostaną w sposób właściwy. Bardzo często więc zatrudnia się eksperta w dziedzinie dotacji aby stworzył na potrzeby przedsiębiorcy właściwy wniosek.

Wielu zastanawia się ile kosztuje napisanie wniosku o dofinansowanie, na to pytanie jednak nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Cena uzależniona jest od programu, w ramach którego chcemy pozyskać dodatkowe środki oraz liczby dokumentów jakie będą do tego celu potrzebne.

Dotacja dla firm

Wystartowały dotację 2014-2020! Z pewnością słyszałeś już o pojęciu „dotacja dla firm” , która daje możliwość pozyskania dofinansowania dla działalności. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły liczyć na wsparcie ze środków unijnych. Wykorzystanie środków ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności firm na rynku oraz zapewnienia im wsparcia w przyszłości.

Poddziałanie 1.1.1 POIR

Do grona krajowych programów operacyjnych realizowanych w Polsce w latach 2014-2020 zaliczamy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR).

Działanie Horyzont 2020

Działanie Horyzont 2020 to największy w historii program, który ma na celu finansowanie badań naukowych innowacji na obszarze Unii Europejskiej. Chodzi tu o stworzenie spójnego systemu finansowania inwestycji. Działanie Horyzont 2020 posiada ogromny budżet, który wynosi 80 mld euro. Powstał specjalny program - Pakt dla Horyzontu 2020. Wynikło to z propozycji Ministerstwa Nauki. Ponad 340 jednostek naukowych zobowiązało się do wspierania i aktywizacji zespołów badawczych.

Wniosek o dofinansowanie z działania 1.1.1 NCBiR

Dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.1 ogłoszone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju skierowanejest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które głównie będą skupiać się na zwiększeniu innowacyjności i polepszenia swojej pozycji rynkowej w odniesieniu do innych międzynarodowych przedsiębiorstw.

Dofinansowanie w ramach PO IR

PO IR – to Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który wspiera przedsiębiorstwa udzielając im bezzwrotnych świadczeń pieniężnych. Jest jednym z 6 programów finansowanych przez Unię Europejską. Przeznaczony na perspektywę finansową 2014-2020. Dzięki temu wsparciu polskie przedsiębiorstwa będą mogły rozwijać swoją działalność względem innowacji.

O dofinansowanie w ramach PO IR mogą ubiegać się głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, ale także jednostki naukowe, badawcze czy technologiczne. Nacisk głównie kładziony będzie na współpracę sektorów nauki z sektorami biznesu.

Pages

Subscribe to RSS - Unia Europejska

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60