You are here

Unia Europejska

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej wystartowała wraz z rokiem 2014, czyli obecnym. Wraz ze styczniem tego roku przedsiębiorcy mają możliwość starania się o nowe, dodatkowe środki finansowej, które będą mogli zainwestować, by polepszyć przyszłość swoją lub swojej firmy. To bardzo kusząca oferta, która składa UE.

Dotacje dla województwa dolnośląskiego

Każdy przedsiębiorca działający na terenie Polski chciałby pozyskać dotację, która umożliwia realizację kosztownych projektów i daje szansę na rozwój prowadzonej działalności. Pojawił się projekt Działanie 1.1 A2 RPO, którego przedmiotem będą dotacje dla województwa dolnośląskiego.

Kreatywna Europa

Program „Kreatywna Europa” wszedł w życie ze styczniem bieżącego roku. Ma ona do wykorzystania 1,46 mld EUR. Co może liczyć na wsparcie? Na pewno takie obszary jak kino, teatr, literatura, telewizja.

Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 - 2020

Nowa perspektywa finansowa przewiduje programy krajowe oraz regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020. Środki z funduszy Unii Europejskiej w tych latach przeznaczone zostaną przede wszystkim na rozwój innowacji i konkurencyjności w Polsce. Nad bezpieczeństwem, przestrzeganiem zasad i wdrożeniem odpowiedniego systemu wykorzystania środków pracuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Program Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 jest nowym europejskim programem, który będzie umożliwiał wdrażanie założeń „Unii Innowacji”, czyli jednej ze sztandarowych strategii „Europa 2020”. Głównym celem tego programu jest utrzymanie UE w światowej czołówce w kwestii konkurencyjności i innowacyjności, a także zrównoważonej gospodarki. Mając na uwadze założenia, jakie przewiduje Program Horyzont 2020, można domyślać się, że będzie on w dużym stopniu wpływał na zrównoważone i ekologiczne budownictwo.

Fundusze Europejskie 2014 - 2020

Fundusze Europejskie 2014 - 2020 w Polsce będą opierały się na 3 podstawowych dokumentach i będą to Umowa Partnerstwa, Programy Operacyjne oraz Kontrakt Terytorialny. Dokumenty te przygotowane są przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i dokładnie regulują sposób wykorzystania środków z Unii. Dowiadujemy się z nich jak zrealizować cele, jakie inwestycje będą mogły liczyć na dotacje, w jaki sposób wsparcie zostanie wprowadzone, a także ukazują organy odpowiedzialne za odpowiednie ich wykorzystanie.

Nowa Perspektywa Finansowa

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, które miało miejsce w 2004 roku, zyskaliśmy wiele przywilejów, jakie posiadają inne państwa członkowskie. Jednym z priorytetowych zadań UE jest wspieranie państw, które nie mają możliwości rozwoju gospodarczego, co może być spowodowane brakiem środków finansowych. W tym celu do tych państw kierowane są różnego rodzaju pomoce, które mają taki rozwój umożliwić.

Dotacja Unijna 2014

Założenie firmy wiąże się z dużymi wydatkami. Często zdarza się, że jest pomysł i chęci, ale brak środków finansowych. Co w takiej sytuacji? Nie wolno się poddawać! Najważniejsze to sprawdzić wszystkie możliwe źródła przychodu. Jeśli jednak „załatwienie” pieniędzy nie będzie możliwe, to musisz wiedzieć, że istnieje coś takiego, jak dotacja unijna 2014.

Dotacja na POIR

Dotacje z Unii Europejskiej to dosyć szybki i łatwy sposób na pozyskanie pieniędzy, które mają zostać przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej. Polska niestety należy do grupy państw, które nie mają się czym pochwalić w tej dziedzinie. Wciąż na naszym rynku prosperuje niewiele firm. Mimo wszystko w ostatnim czasie wynik ten wzrósł. Być może dlatego, że zostało zniesionych wiele barier, które mogły stwarzać kłopoty i wprawiać w osłupienie osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą.

Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności 2014

Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności 2014 oferują Ci różnego rodzaju programy operacyjne, których zadaniem jest wsparcie i ulepszenie gospodarki w Polsce. Wiele osób chciałoby podjąć się prowadzenia własnej firmy, niektóre z nich mają naprawdę dobre pomysły... Nie każdy jednak znajduje środki finansowe, które mogą to umożliwić.

Skoro Unia Europejska wyciąga rękę do osób chcących założyć firmę, to jest to ogromna szansa. Warto z niej skorzystać, ponieważ już więcej może się on nie powtórzyć.

Pages

Subscribe to RSS - Unia Europejska

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60