You are here

Unia Europejska

Wnioski o dofinansowanie z poddziałania 1.2.1

Wnioski o dofinansowanie z poddziałania 1.2.1 powinny spełniać odpowiednie kryteria, które wyznaczone są dla każdego programu w ramach którego organizowany jest nabór. Nasza wiedza pozwala opracować wniosek, który nie zostanie odrzucony przez Komisję. W gronie ekspertów stworzymy wniosek, który będzie spełniać wszelkie warunki.

Chcesz mieć większe szanse na otrzymanie dofinansowania? Wnioski o dofinansowanie z poddziałania 1.2.1 opracowane przez naszych ekspertów zagwarantują Ci sukces! Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Jak uzyskać dofinansowanie z poddziałania 1.2.2

Zastanawiasz się jak uzyskać dofinansowanie z poddziałania 1.2.2 ? To nic trudnego, jeśli powierzysz cały proces w ręce ekspertów. Samodzielne podjęcie się próby pozyskania dotacji najczęściej kończy się niepowodzeniem z powodu zbyt dużego ryzyka wystąpienia błędów.
Najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zaufanie doświadczonym specjalistom, którzy dzięki zdobytej wiedzy pomogą opracować wniosek i zwiększyć szanse na zdobycie środków unijnych.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.2.2

Pozyskiwanie dotacji z podziałania 1.2.2 "Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R" to szansa na rozpoczęcie lub rozwój działalności B+R, poprzez:

- prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych,
- przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych,
- zakup wyników prac B+R i praw własności intelektualnej,
- wdrożenie zakupionych wyników prac B+R i praw własności intelektualnej.

Pozyskaj dotacje z podziałania 1.2.2 z pomocą naszej firmy.

Napiszemy wniosek w ramach poddziałania 1.2.2

Rozpoczęły się nabory wniosków na liczne podziałania Regionalnych Programów Operacyjnych. Ponieważ pozyskanie z nich dotacji, wymaga wcześniejszego sporządzenia wniosków, dla bardzo wielu firm uzyskanie środków może być trudne.

Z pomocą w pozyskiwaniu dotacji z podziałania 1.1.2 przychodzi nasza firma. Oferujemy różne usługi dla naszych klientów. Na przykład napiszemy wniosek w ramach podziałania 1.2.2 oraz wesprzemy beneficjentów profesjonalnymi poradami. Zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do kontaktu.

Wnioski o dofinansowanie z poddziałania 1.2.2

Wnioski o dofinansowanie z poddziałania 1.2.2 mogą być składane przez instytucje rynku pracy, które mają zamiar zrealizować projekt wspierający indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną ludzi młodych. Pod pojęciem ludzi młodych kryją się bezrobotni, bierni zawodowo oraz poszukujący pracy, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędzie pracy.

Nabór wniosków z programu 1.2

Nabór wniosków z programu 1.2 dotyczy działania noszącego nazwę „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”. Beneficjentami programu są :
publiczne służby zatrudnienia,
Ochotnicze Hufce Pracy,
agencje zatrudnienia,
instytucje szkoleniowe,
instytucje dialogu społecznego,instytucje partnerstwa lokalnego.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat programu lub pozyskać dofinansowanie to skontaktuj się z nami. Zapraszamy do skorzystania z naszego doświadczenia i zdobytej wiedzy.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania RPO 1.2

Przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego mają obecnie świetną szansę, by zadbać o swój rozwój i innowacje w firmie. Tak dobrą możliwość stwarza Regionalny Program Operacyjny, realizowany na terenie województwa podkarpackiego. Oferuje on wsparcie dla firm z sektora MŚP w zakresie, zakupu innowacyjnej usługi.

Dofinansowanie z projektu obejmie zakup usługi doradczej lub usługi badawczo-rozwojowej. Ważnym warunkiem jest jednak, by była ona świadczona przez jednostkę naukową.

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania RPO 1.2

Ubieganie się o dofinansowanie z podziałania RPO 1.2 może okazać się wspaniałą szansą na pozyskanie dodatkowych środków. To dzięki nim będzie można unowocześnić firmę, wdrażając innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwach.

Dotacje w ramach podziałania 1.2 RPO woj. podkarpackiego są przeznaczone na dofinansowanie zakupu usług doradczych oraz badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.

Wnioski działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe Bony na innowacje

Wnioski działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe Bony na innowacje to wszytko określenia, jakie wiążą się z nową dotacją z Regionalnych Programów Operacyjnych woj. podkarpackiego.

Dotacja o której tu mowa to wsparcie w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. Dzięki temu dofinansowaniu beneficjenci mogą pozyskać środki na zakup specjalistycznej usługi doradczej lub badawczo-rozwojowe.

Nowa dotacja, nowa szansa na rozwój. Skorzystaj z niej i naszej pomocy w pozyskiwaniu dotacji.

Wnioski działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Wnioski na działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, można już składać. Zanim jednak podejmie się starania o pozyskanie dotacji z tego podziałania, warto zapoznać się z założeniami projektu.

Po pierwsze dobre jest się szczegółowo zapoznać z celem dotacji i przeznaczeniem środków. W przypadku działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, celem dotacji jest wsparcie zakupu usług doradczych lub naukowo-badawczych, realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP.

Pages

Subscribe to RSS - Unia Europejska

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60