You are here

Unia Europejska

Poddziałanie 1.2.2

Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przeznaczony jest dla:
- publicznych służb zatrudnienia,
- Ochotniczych Hufców Pracy,
- agencji zatrudnienia,
- instytucji szkoleniowych,
- instytucji dialogu społecznego,
- instytucji partnerstwa lokalnego.

Dofinansowanie mają szanse otrzymać projekty wspierające aktywizację zawodową ludzi młodych.

Poddziałanie 1.2.2 - chcesz pozyskać dofinansowanie? Zadzwoń i poznaj naszą ofertę. Zapraszamy.

Pisanie wniosków o dofinansowanie z działania RPO 1.2

Pisanie wniosków o dofinansowanie z działania RPO 1.2 to bariera, która blokuje wiele podmiotów do podjęcia starań o pozyskanie dofinansowania. Nie warto poddawać się dlatego, że wniosek musi spełniać odpowiednie kryteria, aby nie został odrzucony przez Komisję. Najlepszym i najrozsądniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług doświadczonych specjalistów, dla których pisanie wniosków o dofinansowanie z działania RPO 1.2 to błahostka. Nasza wiedza z pewnością zwiększy szansę na zdobycie dofinansowania.

Nabór wniosków z programu RPO 1.2

Kolejny nabór wniosków z programu RPO 1.2 już się rozpoczął. Dla przedsiębiorców z województw, takich jak podkarpackie czy dolnośląskie to wspaniała wiadomość.

Dotacje z programu RPO woj. podkarpackiego w ramach 1.2 stanowią dla firm z tego regionu możliwość, otrzymania dotacji na zakupu innowacyjnych usług. Wymaga się jednak, by usługi te polegały na fachowym doradztwie w zakresie B+R oraz były świadczone przez jednostki naukowe.

Chcących otrzymać dotację, co oczywiście nie jest łatwe, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Działanie RPO 1.2

Działanie RPO 1.2, realizowane w województwie podkarpackim to możliwość pozyskanie dofinansowania, na zakup usługi od jednostek naukowych. Usługi te mogą być doradcze lub badawczo-rozwojowe.

Dotacje na zakup tych usług mogą otrzymać mikro, małe oraz średnie firmy, działające na terenie województwa podkarpackiego. Pula środków przeznaczonych na realizację tego podziałania to około 4 milinów złotych, co i tak stanowi bardzo duże wsparcie.

RPO 1.2 Badania przemysłowe

RPO 1.2 Badania przemysłowe to program skierowany do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz uzyskujących przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Dofinansowanie obejmuje sporządzenie, w formie studium wykonalności, analizy wykonalności prac badawczo-rozwojowych, planowanych do przeprowadzenia przez wnioskodawcę. Powinno się ono składać z oceny wykonalności planowanego badania oraz planu ich przeprowadzenia.

Badania przemysłowe 1.2

Badania przemysłowe 1.2 to program, który dofinansowuje sporządzenie, w formie studium wykonalności, analizy wykonalności prac badawczo-rozwojowych, planowanych do przeprowadzenia przez wnioskodawcę. Projekty mogą obejmować tylko finansowanie zakupu usług doradczych lub naukowo-badawczych realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP.

Beneficjentami programu są mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą nie krócej niż 12 miesięcy oraz uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Pisanie wniosków do działania 1.4.2

Pisanie wniosków do działania 1.4.2 to nasza oferta skierowana do beneficjentów działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Głównym jego celem jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez tworzenie nowych modeli biznesowych.

Wspierane będą projekty umożliwiające wdrożenie kompleksowych strategii biznesowych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do pozyskania dofinansowania do kontaktu z naszym biurem. Z nami pozyskanie dotacji będzie skuteczne i przyjemniejsze. Zapraszamy.

Poddziałanie 1.5.2

Poddziałanie 1.5.2 ma na celu wsparcie innowacyjności procesowej i produktowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej lub zamierzających realizować projekt/inwestycję na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej określony w Strategii ZIT.

Wsparcie otrzymają projekty które:
koncentrują się na innowacyjności procesowej oraz produktowej;
realizowane są w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
wnoszą większy niż wymagany minimalny kapitał własny;

Nabór wniosków w ramach działania 1.5.1

Nabór wniosków w ramach działania 1.5.1 ukierunkowany jest na projekty nastawione na zwiększenie zdolności firm do wprowadzania innowacji oraz wzrostu rynkowej aktywności instytucji naukowych.

Celem działania 1.5.1 jest tworzenie sprawnych mechanizmów generowania, transferu i komercjalizacji innowacji.

Jeżeli interesuje Cię nabór wniosków w ramach działania 1.5.1 to skontaktuj się z nami. Chętnie sprawdzimy Twój wniosek czy ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie pozyskania dotacji unijnych. Zapraszamy do kontaktu.

Rozwój produktów i usług w MŚP

Rozwój produktów i usług w MŚP przeznaczony jest dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dofinansowanie można otrzymać na projekty wspierające innowacyjność produktową i procesową.

Projekty będą poddawana różnym ocenom, warto więc postarać się, aby projekt był najlepszy i nie został odrzucony. Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach programu rozwój produktów i usług w MŚP.

Pages

Subscribe to RSS - Unia Europejska

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60