You are here

Wniosek 8.1

Czy za złożenie wniosku ponoszone są jakieś opłaty?

Nie ma żadnych opłat związanych ze złożeniem wniosku ani też dalszymi procedurami.

Czy w koszty kwalifikowane można wliczyć jednorazowo amortyzację samochodu jako zakupionego środka trwałego?

Sam wydatek poniesiony na zakup środka trwałego można oczywiście wliczyć w koszty projektu, natomiast sama amortyzacja nie jest kosztem kwalifikowanym i nie podlega refundacji.

Na jaką działalność nie można pozyskać dofinansowania?

Zakresy działalności gospodarczej, które nie podlegają dofinansowaniu w ramach Działania 8.1:
1.produkcja lub wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych;
2. produkcja lub wprowadzanie do obrotu napojów alkoholowych,
3. produkcja lub wprowadzanie do obrotu treści pornograficznych,
4. obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
5. gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach i gry na automatach o niskich wygranych,
6. produkcja lub wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,

Czy firma istniejąca już na rynku może uzyskać dofinansowanie w ramach Działania 8.1?

Tak. Przedsiębiorca, który prowadzi już działalność gospodarczą może uzyskać dofinansowanie w ramach Działania 8.1 ale tylko pod warunkiem , że nie prowadzi tej działalności gospodarczej dłużej niż 24 miesiące (w wątkiem woj. kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubelskiego i lubuskiego, gdzie działalność może być prowadzona maksymalnie 12 miesięcy) . Za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej uważa się datę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Czy fundacja lub stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą może złożyć wniosek 8.1?

Jeśli fundacja lub stowarzyszenie posiada wpis do KRS to może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 8.1

Czy przed złożeniem wniosku mogę wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu żeby lepiej zapoznać się z programem 8.1?

Tak. PARP organizuje bezpłatne szkolenia dla osób, które chcą aplikować o dofinansowanie w ramach programu 8.1. Zawsze na stronie www.parp.gov.pl można znaleźć informacje na ten temat.

Czy auto i paliwo mogą być wydatkami kwalifikowanymi w ramach działania 8.1?

Katalog wydatków określonych w par. 6 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2008 r. wymienia w ust. 2 pp. 9) „zakup nowych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości (…)”. Jednakże ostateczna ocena niezbędności poniesienia określonego wydatku (w tym samochodu) będzie należała do Komisji Konkursowej. Należy mieć na uwadze, ze wszystkie wydatki w ramach projektu musza być niezbędne do stworzenia i świadczenia e-usługi. Jeśli chodzi o koszty paliwa to są one traktowane jako materiały eksploatacyjne (koszty ogólne) i podlegają limitom określonym w par 6 ust.

Wnioski POIG 8.2

Wśród najbardziej popularnych działań innowacyjnej gospodarki w ostatnich latach zaraz obok wniosków POIG 8.1 stoją wnioski POIG 8.2. Cieszą się one dużym zainteresowaniem przede wszystkim dlatego, że nie jest wymagane kryterium prowadzenia działalności krócej niż rok tak jak to jest w Działaniu 8.1 .

Nabory wniosków

Nabory wniosków w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka przedstawia się następująco: W tym roku organizowane są 3 nabory wniosków 8.1 - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
1 nabór 26.03.2012-20.04.2012
2 nabór 23.07.2012- 17.08.2012
3 nabór 19.11.2012-14.12-2012

W tym roku odbędą się również 3 nabory wniosków 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
1 nabór 06.02.2012-02.03.2012
2 nabór 11.06.2012- 06.07.2012
3 nabór 15.10.2012-09.11.2012

Firmy które piszą wnioski o dofinansowanie

Firmy które piszą wnioski o dofinansowanie możemy znaleźć w internecie stosunkowo niewiele.

Pages

Subscribe to RSS - Wniosek 8.1

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60