You are here

Wniosek POIG

Jaka data uważana jest za datę złożenia wniosku?

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego rejestracji w Generatorze Wniosków.

Czy oprócz złożenia wniosku w Generatorze należy dostarczyć wniosek w wersji papierowej?

Po rejestracji wniosku w Generatorze należy w złożyć w ciągu 5 dni roboczych dostarczyć do RIF wniosek w formie papierowej. Wniosek powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy. Tak skompletowaną, trwale spiętą dokumentację należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do RIF, w której zarejestrowano wniosek o dofinansowanie.Wysyłając podpisany wydruk obrazu wniosku o dofinansowanie do RIF należy posługiwać się przesyłką rejestrowaną (np.

PO IG

Unia Europejska dbając o interesy sektora małych i średnich przedsiębiorstw, udostępniła beneficjentom środki w ramach PO IG, czyli Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Środki, jakie mogą otrzymać Wnioskodawcy, przeznaczone muszą być na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, czy to w produkcji, czy w organizacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, a także na nowe inwestycje.

8.1 którą firmę wybrać?

Działanie 8.1, którą firmę wybrać? Przyszli wnioskodawcy często zadają sobie pytanie, do której z firm konsultingowych wybrać się, aby zwiększyć swoja szansę na pozyskanie dotacji. Wielu doradców działa obecnie na rynku, niestety nie wszystkie mogą pochwalić się pozytywną opinią i dużą liczbą zadowolonych klientów. Nasi pracownicy stanowią wykwalifikowaną kadrę, która od pierwszego naboru w ramach Działania 8.1 interesuje się tą tematyka oraz świadczy pomoc Wnioskodawcom. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

PO IG 8.1 wniosek

Pozyskanie dotacji unijnych zawsze poprzedzone jest procedurą składania wniosków. W ramach PO IG 8.1 wniosek skupia w sobie ponad 20 punktów i łącznie liczy sobie średnio ponad 70 stron. Zadanie wypełniania wniosku nie jest łatwe, ale mając dobry pomysł na e-biznes, warto przejść tę procedurę, by w przyszłości stworzyć portal, odwiedzany przez tysiące użytkowników. Konsultanci naszej firmy pomogą przejść przez procedurę składania wniosku w ramach PO IG 8.1.

Subscribe to RSS - Wniosek POIG

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60