You are here

Wnioski 8.1

Dotacje opolskie

Dotacje opolskie- jakie? gdzie? ile? Mikroprzedsiębiorstwa działające na terenie województwa opolskiego bądź przedsiębiorcy chcący założyć działalność gospodarczą mogą skorzystać z dofinansowania w ramach działania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiebiorstwach organiozwane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Ponadto każdy mikro i mały przedsiębiorca może ubiegać się o dotację w ramach ogólnopolskiego działania 8.1 PO IG, które wspiera powstawanie nowych, innowacyjnych e-usług świadczonych z pośrednictwem Internetu.

Dotacje na założenie firmy

Mikro i mali przedsiębiorcy w dużej mierze zasilają polską gospodarkę. Z roku na rok jest ich coraz więcej. Skąd taka tendencja? Nie bez znaczenia są tutaj dotacje na założenie firmy, pozyskiwane z różnych źródeł. Istnieje kilka sposobów pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności, a należą do nich:
- dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Działanie 6.2
- dotacje z Funduszu Pracy
- dotacje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka- Działania: 4.3, 4.4, 8.1 i 8.2.

Czy w ciągu jednego naboru mogę złożyć tylko jeden wniosek?

W ciągu jednego naboru można złożyć jeden wniosek dla jednej firmy. Jeśli wnioskodawca ma kilka firm może dla każdej z nich złożyć osobny wniosek na inny pomysł.

Czy jeśli złoże wniosek w tym naborze i czekam na odpowiedź to mogę złożyć inny wniosek w ramach następnego naboru?

Jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania to jak najbardziej można w kolejnym naborze złożyć kolejny wniosek. Zwykle wyniki konkursu są ogłoszone przed kolejnym naborem dzięki czemu wnioskodawca wie czy otrzymał dofinansowanie a jeśli go nie otrzymał ma możliwość kolejnej próby.

Czy za złożenie wniosku ponoszone są jakieś opłaty?

Nie ma żadnych opłat związanych ze złożeniem wniosku ani też dalszymi procedurami.

Czy przed złożeniem wniosku mogę wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu żeby lepiej zapoznać się z programem 8.1?

Tak. PARP organizuje bezpłatne szkolenia dla osób, które chcą aplikować o dofinansowanie w ramach programu 8.1. Zawsze na stronie www.parp.gov.pl można znaleźć informacje na ten temat.

Wnioski POIG 8.1

W ciągu roku 2012 PARP zorganizuje aż 3 konkursy w ramach których będzie można składać wnioski POIG 8.1. Wszystkie nabory wniosków są już opublikowane na głównej stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wnioski POIG 8.1 mogą składać mikro i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność nie dłużej niż rok ( liczy się data na moment składania wniosku) i posiadają siedzibę firmy/spółki na terenie Polski. Również spółka z o.o. posiadająca udziały zagranicznego wspólnika i mająca siedzibę na terenie Polski może aplikować do tego konkursu.

Nabory wniosków

Nabory wniosków w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka przedstawia się następująco: W tym roku organizowane są 3 nabory wniosków 8.1 - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
1 nabór 26.03.2012-20.04.2012
2 nabór 23.07.2012- 17.08.2012
3 nabór 19.11.2012-14.12-2012

W tym roku odbędą się również 3 nabory wniosków 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
1 nabór 06.02.2012-02.03.2012
2 nabór 11.06.2012- 06.07.2012
3 nabór 15.10.2012-09.11.2012

Wniosek o dofinansowanie z Unii

Wniosek o dofinansowanie z Unii na własny e-biznes można złożyć w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jeśli masz pomysł na świadczenie usług przez Internet, a nie posiadasz doświadczenia w kontaktach z urzędami, a w szczególności instytucjami Unii Europejskiej, a przede wszystkim w sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji biznesowej i formalnej - skontaktuj się z naszym przedstawicielem. Chętnie omówimy wspólnie Twój pomysł.

Przykładowe wnioski 8.1

Przykładowe wnioski 8.1, których poszukujemy w internecie zawierają sporo błędów. Wynika to oczywiście z faktu, iż prawidłowo sporządzone w przeszłości wnioski zostały objęte dofinansowaniem, a więc żaden poważny przedsiębiorca nie udzieli nam informacji na temat tego. jak przebiegał proces ich tworzenia.

Pages

Subscribe to RSS - Wnioski 8.1

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60