You are here

Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw to poddziałanie 1.2.1 B pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Unia Europejska przeznaczyła na nie 55,5 mln złotych. Pieniądze te przeznaczone zostaną na kwestie takie jak:
- nowoczesna aparatura,
- sprzęt,
- nowe technologie,
- i inna niezbędna infrastruktura dla tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług.

Beneficjentami poddziałanie 1.2.1 B są projekty, które związane są z tworzeniem i rozwojem zaplecza badawczo- rozwojowego przedsiębiorstw.
Zgłoś się do nas, a napiszemy za Ciebie wniosek o dofinansowanie! Dzięki temu będziesz mieć pewność, że zrobiłeś wszystko co w Twojej mocy, by otrzymać dotację unijną. Twoim projektem zajmą się specjaliści, którzy na co dzień zajmują się pozyskiwaniem dofinansowania.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60