You are here

UE dotacje

UE dotacje to szansa dla wszystkich, by się rozwinąć, osiągnąć sukces czy zmienić coś w swoim życiu. Realizowane z funduszy Unii Europejskich dotacje, już od lat pomagają w rozwijaniu działalności gospodarczej, pomagają aktywizować zawodowo czy internacjonalizować polskie przedsiębiorstwa. Dotacje UE to również wsparcie w powstawaniu innowacyjnej infrastruktury, pomoc w ochronie środowiska czy rozwoju słabiej rozwiniętych regionów.

Dotacje z Unii są ogromną szansą dla przedsiębiorców, osób bezrobotnych, administracji czy każdego z nas. Niestety ich pozyskanie może wielu osobom sprawić trudności. Powodem tego jest najczęściej to, że przed otrzymaniem dotacji trzeba złożyć wniosek aplikacyjny, który zadecyduje o przyznaniu lub nie wsparcia unijnego. Osoby, które potrzebują pomocy, powinny koniecznie skontaktować się z naszymi ekspertami.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60