You are here

Umowa o udzielenie dofinansowania w ramach programu niskiej emisji dla miasta Kraków

W kwestii, którą stanowi umowa o udzielenie dofinansowania w ramach programu niskiej emisji dla miasta Kraków należy zapoznać się z pewnymi ważnymi zagadnieniami, które powinna ona zawierać. Myślę, że warto zaznaczyć, że umowa spisywana jest w dopiero w momencie przyznania pieniędzy na dany cel. W innym wypadku nie ma to najmniejszego sensu.

Jakie informacje zawiera się w umowie dotyczącej przyznania dotacji ? Oto kilka podstawowych zagadnień:
→ dane wnioskodawcy (w tym przypadku jest to Gmina Miejska Kraków z siedzibą na Placu Wszystkich Świętych 3-4),
→ dane odbiorcy pieniędzy (dane osobowe, adres zamieszkania itp.)
→ przedmiot umowy (przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska),
→ sposób wykonania zadania (termin przeznaczony na realizację, oświadczenie o obowiązku działania zgodnie z prawem),
→ wysokość dotacji (informacja o przyznanej kwocie i terminie jej wypłaty),
→ sposób rozliczenia dotacji (termin obowiązkowego złożenia wniosku o końcowe rozliczenie dotacji),
→ możliwość kontrolowania zadania (zawarcie informacji o tym, że miasto sprawuje kontrole nad prawidłowością wykonywania zadania publicznego z tytułu dotacja, a także o tym, że może ona zostać przeprowadzona w dowolnym momencie realizacji),
→ ustalenie zasad ewentualnej konieczności zwrotu pieniędzy (w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem; pobrania nienależnej zapomogi lub w nadmiernej jej wysokości),
→ możliwość rozwiązania umowy,
→ informacja o tym, że miasto ponowi całkowitą odpowiedzialność wobec osób trzecich za powstałe szkody powstałe na skutek realizacji zadania.

Być może jest to sprawa oczywista, ale warto znać zakres informacji, które powinna zawierać umowa o udzielenie dofinansowania w ramach programu niskiej emisji dla miasta Kraków.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60