You are here

Unia Europejska dotacje

Unia Europejska dotacje ze środków Funduszy Europejskich przeznacza głównie na podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki,a co za tym idzie rozwój regionów oraz polepszenie poziomu życia ich mieszkańców.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60