You are here

Unijne dotacje

Środki przeznaczane przez Wspólnotę Europejską na unijne dotacje skupiane są w ramach trzech podstawowych funduszy: EFS, EFRR oraz EFOiGR. W ramach tych funduszy działają programy operacyjne, takie jak Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, który umożliwia przedsiębiorcom z sektora MŚP na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz wdrażanie usług, świadczonych w sposób zautomatyzowany.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60