You are here

Unijne dotacje na rozpoczęcie działalności

Unijne dotacje na rozpoczęcie działalności, służą objęciu wsparciem ze środków UE osób fizycznych, które chcą rozpocząć nową działalność, a tym samym przyczynić się do spadku bezrobocia oraz rozwoju polskiej gospodarki. Działaniem odpowiednim dla takich osób jest PO KL 6.2, chociaż nie jest to jedyne rozwiązanie. Warto zastanowić się czy zakres działalności, jaką chcemy prowadzić nie odpowiada też wytycznym innych programów operacyjnych, przykładowo PO IG 8.1, gdzie możemy rozpocząć działalność przedsiębiorstwa, prowadzącego przedsięwzięcie internetowe.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60