You are here

W jakiej formie przesyłana jest odpowiedź z PARP w sprawie złożonego wniosku?

Odpowiedź z PARP zostanie przesłana listem poleconym po każdym etapie oceny tj. ocenie formalnej, merytorycznej. Jeśli wniosek zostanie odrzucony i Wnioskodawca zostaje wezwany do jego uzupełnienia otrzymuje wówczas na adres e-mail lub faks informację w tej sprawie.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60