You are here

W jakim czasie od zakończenia etapów prac nad projektem należy wystąpić o refundację kosztów?

Wniosek o płatność rozliczający wydatki poniesione w zakończonym etapie Projektu należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia etapu Projektu.Wzór takiego wniosku jest dostępny na stronie PARP http://www.parp.gov.pl/index/index/745.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60