You are here

Własny biznes dotacje

Poszukując pieniędzy na własny biznes dotacje unijne wydają się być rozsądnym rozwiązaniem. Do końca 2012 roku, jest jeszcze wiele szans na dotacje dla firm, między innymi w działaniach 5.1 wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, 6.1 paszport do eksportu, 8.1 wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60