You are here

Wniosek Działanie 8.1 PARP

PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest instytucją udzielającą wsparcia przedsiębiorcom, związanym głównie z branżą MŚP. Aby mieć szansę na dofinansowanie, każdy wniosek Działanie 8.1 PARP, składany jest najpierw elektronicznie, za pomocą generatora, a następnie musi zostać wysłany w formie papierowej do siedziby RIF. Eksperci w naszej firmie, zapewniają klientom nie tylko usługę opracowania i sporządzenia wniosku, ale też zarejestrują go oraz udzielą wskazówek, jak złożyć wersję papierową.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60