You are here

Wniosek o dofinansowanie Horyzont 2020

Konkursy w programie Horyzont 2020 są już otwarte!
Jest to największy w historii program mający na celu finansowanie badań naukowych innowacji w Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest stworzenie spójnego systemu finansowania inwestycji. Fundusze na tą kwestię osiągnęły zadziwiającą sumę 80 mld euro. Pieniądze te na pewno przyniosą ogromne korzyści. Polska jest krajem, który w przeciwieństwie do innych krajów Unii Europejskiej jest słabo rozwinięty technologicznie. Podwyższenie innowacji może temu zaradzić.

Horyzont 2020 posiada takie cele jak:
- finansowanie wspólnych badań w celu znalezienia nowych i obiecujących obszarów badań naukowych i innowacji poprzez wsparcie dla przyszłych i wyłaniających się technologii,
- zapewnienie Europie infrastruktury badawczej, w tym e-infastruktury,
- bezpieczeństwo żywności, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, gospodarka morska, wody śródlądowe i biogospodarka,
- wsparcie najbardziej utalentowanych i kreatywnych osób i ich zespołów prowadzących badania pionierskie najwyższej jakości przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych,
- działania na rzecz klimatu, środowisko, efektywne wykorzystanie zasobów i surowców.

To tylko część z priorytetów tego programu. Wniosek o dofinansowanie Horyzont 2020 niesie Twojej firmie ogromne szanse na sukces! Życzymy powodzenia!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60