You are here

Wniosek o dofinansowanie z działania 1.1.1 NCBiR

Dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.1 ogłoszone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju skierowanejest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które głównie będą skupiać się na zwiększeniu innowacyjności i polepszenia swojej pozycji rynkowej w odniesieniu do innych międzynarodowych przedsiębiorstw.

Każdy beneficjent będzie miał możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe na projekty dotyczące badań przemysłowych, rozwiązań technologicznych i wzmocnienia konkurencyjności. Dofinansowanie te nosi nazwę: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Kwota do rozgospodarowania w ramach tego programu wynosi 1 600 000 000 złotych.

Wniosek o dofinansowanie z działania 1.1.1 NCBiR można składać w terminie od 4 maja do 31 grudnia 2015 roku tylko i wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP. W czasie prowadzonych naborów pod uwagę bierze się ocenę formalną i merytoryczną, następnie ogłoszona zostaje lista rekomendowanych i nierekomendowanych projektów do dofinansowania.

Wniosek o dofinansowanie z działania 1.1.1 NCBiR i całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro, minimalna natomiast nie może być niższa niż 2 mln złotych.

Dofinansowanie w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa może wynieść nie więcej niż 20 mln EURO. Wszystkie wypracowane projekty rozwiązań koniecznie muszą zostać wpisane w tak zwaną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Beneficjencie sporządź wniosek o dofinansowanie z działania 1.1.1 NCBiR i czekaj na dotację! Skorzystaj z naszej pomocy w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60