You are here

Wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej

Polska w latach 2014-2020 będzie obfitowała w wiele projektów i programów operacyjnych. Źródłem ich finansowania będą środki unijne. O dofinansowanie z UE starać się może każdy przedsiębiorca, który wśród propozycji działań programów znalazł coś dla siebie.

Warunkiem otrzymania dotacji jest jednak odpowiedni przebieg starań. Podstawowym i istotnym elementem jest wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Sporządzenie takiego wniosku powinno rozpocząć się od przemyślenia i ustalenia planów przedsiębiorstwa tak, by były zgodne z założeniami interesującego nas projektu. Kolejnym, najtrudniejszym krokiem, jest przygotowanie właściwej dokumentacji aplikacyjnej. Odpowiedni komplet dokumentów należy złożyć w wyznaczonej instytucji w odpowiednim terminie. Przed tym konieczne jest dokładne zapoznanie się z wszelkimi wymogami, gdyż wniosek poddawany jest pierwszej ocenie - formalnej- i przez ewentualne niedopatrzenia, może zostać zdyskwalifikowany już na początku. Kolejnym etapem jest ocena merytoryczna, podczas której komisja ocenia jego szanse i rozpatruje zalety.

Wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi więc najważniejszy element w czasie tego procesu. Dlatego warto zadbać o jego prawidłowość i zlecić jego stworzenie specjalistom, którzy zadbają o każdy niezbędny szczegół. Jeżeli interesuje Państwa taka oferta - zapraszamy do współpracy!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60