You are here

Wniosek o dotacje 8.1

Sporządzony w ramach PO IG wniosek o dotacje 8.1 objęty jest dofinansowaniem, którego instytucją zarządzającą jest PARP. Jak sama nazwa instytucji zarządzającej mówi - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - odpowiedzialna jest za organizację działań mających na celu pobudzanie zarówno przedsiębiorczości jak i innowacji, a w związku z tym dofinansowanie nowych przedsięwzięć informatycznych w celu wspierania e-biznesu. Jeżeli planują Państwo sporządzić wniosek w ramach działania 8.1 zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60