You are here

Wniosek o dotacje unijne

Wniosek o dotacje unijne to dokument, którego zadaniem jest umożliwienie komisji kwalifikującej projekty do objęcia wsparciem, weryfikacji pomysłu Wnioskodawcy. Jest swoistym biznesplanem, w którym ujęte są założenia dotyczące zarówno grup odbiorców, planowanego przedsięwzięcia a także wszelkie koszty związane z jego realizacją.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60