You are here

Wniosek o dotację z poddziałania 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Poddziałanie 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R, RPO WD to program, w ramach którego dofinansowanie mogą otrzymać projekty wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości (mikro-, małe, średnie i duże). Zainteresowani udziałem w konkursie powinni niezwłocznie zapoznać się z wytycznymi, bowiem wniosek o dotację z poddziałania 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R można złożyć, jeśli:
- chcemy otrzymać dofinansowanie na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych,
- chcemy dofinansować zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej,
- realizujemy projekt/inwestycję na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie to prawie 6,4 mln złotych. Jeśli uważasz, że Twój projekt wpisuje się w wytyczne programu i chciałbyś sporządzić wniosek o dotację z poddziałania 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R, zgłoś się do nas. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji unijnych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60