You are here

Wniosek o dotację z poddziałania 2.3.4

Wniosek o dotację z poddziałania 2.3.4 mogą składać beneficjenci do których skierowany jest konkurs związany z uzyskaniem oraz realizacją ochrony praw własności przemysłowej. Do tego grona osób należą mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy prowadzący swoją firmę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Alokacja poddziałania kształtuje się na poziomie:
- 4 440 000,00 zł dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie mazowieckim;
- 45 560 000,00 zł. dla tych zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Pozyskanie dofinansowania pomogłoby Ci zrealizować projekt? Nie czekaj aż inni Cię ubiegną i dla Ciebie zabraknie środków. Skontaktuj się z nami i poznaj naszą ofertę. Zapraszamy do kontaktu. Świadczymy kompleksową pomoc w zakresie pozyskania dofinansowania unijnego.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60