You are here

Wniosek PARP 8.1

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wniosek PARP 8.1, stanowi dokument, w którym zawarte są wszelkie informacje, dotyczące kosztów, jakie Wnioskodawca będzie musiał ponieść w trakcie realizacji projektu. Warto jednak znać szczegółowe zasady zapisywania tych kosztów oraz uzasadniania ich niezbędności w projekcie, ponieważ jest to dokładnie weryfikowane na etapie oceny merytorycznej projektu. Nasza firma chętnie udzieli wskazówek, jak umieścić koszty w przebiegu rzeczowo-finansowym projektu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60