You are here

Wniosek POIR

Jak już wiadomo, Polska otrzymała od Unii Europejskiej środki finansowe na lata 2014-2020, które mają się przyczynić do jej rozwoju gospodarczego. Dotacje unijne kierowane są zarówno do przedsiębiorstw już istniejących na rynku, jak i dla firm, które dopiero są w początkowych fazach zakładania.

Osoby zainteresowane otrzymaniem takiej dotacji, muszą zorientować się w temacie, a następnie złożyć odpowiedni wniosek PO IR w instytucji do tego przeznaczonej, gdzie w razie wątpliwości i pytań, specjaliści będą mogli okazać pomoc i udzielić porady.
Złożenie wniosku może okazać się dosyć trudne, ponieważ jak można się domyślić, jest on pisany językiem bardzo urzędowym. Ważne jest również to, jak zostanie wypełniony, ponieważ będzie to miało ogromy wpływ na jego rozpatrzenie, ale także w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia, na działania, jakie będziesz mógł podjąć z dotacji unijnej. Otrzymanie dotacji nie polega na tym, że przedsiębiorca otrzymuje pieniądze, a następnie robi z nimi co tylko zechce i wydaje na co chce.

Firma, a dokładniej przedsiębiorca, którego wniosek PO IR został pozytywnie rozpatrzony, będzie musiał dokładnie przestrzegać tego, co napisał we wniosku. Każde założenie i każdy cel będą musiały zostać dopilnowane, a każde podjęte działanie należy dokumentować. Osoby odpowiedzialne za dotacje unijne w konkretnych regionach, mają możliwość kontrolowania przedsiębiorców pod kątem tego, czy w danym przedsiębiorstwie dane środki finansowe są wydawane zgodnie z zasadami, na jakich dotacja została przydzielona.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60