You are here

Wnioski działanie RPO 1.2

Wnioski działanie RPO 1.2 powinny być składane przez mikro–, małe i średnie przedsiębiorstwa, które funkcjonują na rynku nie krócej niż 12 miesięcy oraz uzyskują przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Celem projektu jest dofinansowanie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej MSP. Dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Chcesz pozyskać dofinansowanie w ramach działania RPO 1.2 ? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Odpowiemy na wszystkie pytania, rozwiejemy wątpliwości.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60