You are here

Wnioski działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe

Działanie RPO 1.2 badania przemysłowe ma na celu rozwój działalności badawczo-rozwojowej mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Projekty mogą być dofinansowane na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski działanie RPO 1.2 Badania przemysłowe mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Myślisz o skorzystaniu z pomocy ekspertów w zdobyciu dofinansowania z UE? Rozsądne i skuteczne rozwiązanie! Skontaktuj się z nami i poznaj naszą ofertę. Zapraszamy do kontaktu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60