You are here

Wnioski o dofinansowanie POIR 1.1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój realizuje poddziałanie 1.1.1 "szybka ścieżka" dotyczące badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa.
Cel działania to podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu wyników prac B+R w działalności gospodarczej, którą dana firma prowadzi.

Adresatami poddziałania 1.1.1 "szybka ścieżka" są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wnioski o dofinansowanie POIR 1.1.1 przyjmowane są w kwietniu 2015 roku. Beneficjenci mają więc niewiele czasu na sporządzenie swojego projektu o dotację unijną.

Warto pamiętać, że każdy program operacyjny oraz jego działania i poddziałania mają swoje wytyczne. To właśnie na ich podstawie należy napisać swój projekt. Jeżeli cokolwiek nie będzie się zgadzało z wytycznymi, wniosek od razu zostanie odrzucony przez komisję. Dlatego warto wszystkie wnioski o dofinansowanie POIR 1.1.1 zlecać do napisania doświadczonym specjalistom, którzy nie popełnią żadnego błędu podczas tworzenia projektu.

Środki przeznaczone na wsparcie całego Poddziałania 1.1.1 w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 wynoszą około 1,9 mld euro. To spora kwota, jednak nie jest wykluczone, że zostanie ona przeznaczona również na inne konkursy, między innymi dla: dużych przedsiębiorstw oraz nowopowstałych firm typu start-up, ponieważ NCBR planuje uruchomienie takich konkursów.

Jeżeli macie Państwo w planach staranie się o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach tego poddziałania, to zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Od lat specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji unijnych dla naszych Klientów.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60